Samarbeidsprosjektet Skole/Næringsliv

Det å ha et godt utbygd system for samarbeid mellom skole og arbeidsliv er en nødvendighet for å forberede ungdom for aktiv deltakelse i samfunn og arbeidsliv. 

I 1996 startet NHO prosjektet “Næringsliv i skole” i Telemark med støtte fra Vekst i Grenland. I 1997 ble prosjektet “Samarbeid skole- næringsliv” etablert med støtte fra fylkeskommunen, SND, ViG og Fylkesmannens Landbruksavdeling. Prosjektet ble i 1998 utvidet med støtte fra Kommunal – og regionaldepartementet til å gjelde hele Telemark. NHO Telemark fikk ansvaret for prosjektet.

- Hva har vært hovedmålet for prosjektet?

- Å øke kompetansen om næringslivet blant elever og lærere gjennom forpliktende partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Telemark. Prosjektet skal bidra til å øke verdiskapningen, og være med på å sikre distrikts- og næringsutvikling i Grenland og Telemark for øvrig, forteller Arild Ljådal fra NHO Telemark.

- Hvordan har dere gått frem for å nå målet?

- Vi har blant annet brukt partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv, ungdomsbedrifter i videregående skoler, motivert skoleledelse, rådgivere og lærere til å bruke lokalt næringsliv som læringsarena, og skapt møteplasser. På partnerskapssenteret Teknol@b får ca. 1200 elever hvert år anledning til å møtes og prøve ut ny teknologi.

- Er prosjektet fortsatt oppegående?

- Nei, selve prosjektet ble avsluttet 31. desember 2001, men det videreføres i “Program for entreprenørskap i Telemark”.

- Hva går prosjektet ut på?

- Hovedprosjektet består av syv delprosjekter, og alle prosjektene bygger på forpliktende partnerskapsavtaler mellom skoler og næringsliv. Et tidligere delprosjekt har for eksempel gått over i permanent drift i form av Foreningen Ungdomsbedrifter Telemark (FUBT).

- Har elevene hatt noe utbytte av prosjektet?

- Ja, det mener vi veldig klart. I løpet av prosjektperioden har nesten 4.000 elever besøkt Hydro, og blitt kjent med miljøet der. Elevene får se hva som skjer i en bedrift, både i offentlig og privat sektor. De får rett og slett en ny læringsarena. Hensikten er at elevene skal være mer forberedt når det kommer til å velge yrke.

- Har næringslivet hatt noe utbytte av prosjektet?

- Ja, noe av det viktigste for bedriftene sin del, har vært å profilere seg blant ungdom. De har snakket om verdiskapning, vist elevene hvordan næringslivet fungerer, og satt fokus på at de trenger ungdom i fremtiden.

(Artikkel fra "10 år med fokus på Grenland", utgitt 2002)

20. mars

12.15-15.00 20. mars 2019

Sted: Uniongate 18, Klosterøya, Skien

Viktig og nødvendig oppstartinformasjon for deg som vurderer å starte egen bedrift.

28. mars

9.00-11.00 28. mars 2019

Sted: Uniongt. 18, Skien

Telemarksbedrifter går hvert år glipp av millioner i skattefradrag fordi de ikke utnytter SkatteFUNN-ordningen.

2. april

12.00 2. april - 13.00 3. april 2019

Sted: Meierigården, Storgata 115, Porsgrunn

Ovasjon – et utviklingsprogram for kulturelle og kreative næringer i regi av Kulturrådet kommer til Telemark!

3. april

8.50-15.00 3. april 2019

Sted: Ibsenhuset, Skien

Arrangeres av Brønnøysundregistrene i samarbeid med Vekst i Grenland IKS, Norid og Patentstyret.

4. april

12.15-15.00 4. april 2019

Sted: Uniongate 18, Klosterøya, Skien

Viktig og nødvendig oppstartinformasjon for deg som vurderer å starte egen bedrift.

Temabilag; Powered by Telemark

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.