Gass til Grenland

Allerede i dag er Grenland en stor avtaker av norsk naturgass. Det hersker bred regional enighet om at sikre og økte tilførsler av gass er vesentlig for å opprettholde prosessindustriens konkurransekraft i årene som kommer.

Vekst i Grenland var i sin tid med på å starte Telemark Gassforum som arbeider for å sikre en infrastruktur for ilandføring av naturgass til Grenland. Her er regionens politiske miljøer samt Grenlands industri tungt representert. ViG har rollen som sekretariat for Telemark Gassforum i tillegg til å være representert i forumet med ViGs daglige leder.

- Hva skjer med Gass til Grenland?

- Regjeringens stortingsmelding om innenlands bruk av naturgass, Gassmeldingen, gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å få tørr- og våtgass til Grenland, sier leder for Telemark Gassforum, Jan Erik Gyllensten.

– Det mest konkrete punktet i meldingen er at regjeringen ønsker å satse på et innovasjonssenter i Grenland som skal ivareta statlige forvaltningsoppgaver knyttet til den teknologiske satsingen.

- Hva slags gassrør er det snakk om?

- Det er to typer rør. Det ene går fra Kårstø til petrokjemien i Bamble, og skal frakte våtgassen etan, som er råstoff for petrokjemien. Det andre er et tørrgassrør for frakt av metan, som skal inn til Herøya, og som vi også håper blir innfallsporten for gass til sørøstlandet, med eventuell videreføring til Oslo, Akershus og Vestfold. Selv om metan også kan fraktes med båt, er rør det mest sannsynlige alternativet.

- Disse rørene skal dekke industriens behov for gass. Hva er behovet?

- Når det gjelder tørrgass, er det først og fremst ammoniakkfabrikken på Herøya som har et behov. Per i dag bruker de våtgass, men dette er et kostbart råstoff. Det vil gi store gevinster, både økonomisk og miljømessig, å gå over til tørrgass. Ammoniakkfabrikken er den største avtakeren for tørrgass her i fjorden. I meldingen fremgår det at regjeringen vil bidra med finansiering av tørrgass der forholdende ligger til rette for det. Etan til petrokjemianleggene i Bamble er ikke veldig konkret omtalt i meldingen, men det åpnes for at regjeringen kan bidra til å få tilført større våtgassvolumer til Grenland. Dette er svært positive signaler for Hydro Polymers, Noretyl og Borealis, og ikke minst for regionen.

- Har ViG en viktig rolle i denne prosessen?

- Ja, på den måten at ViG sitter i Telemark Gassforum og har jobbet mye med dette den siste tiden. ViG bevilger ingen penger til infrastruktur eller andre ting – de er et pådriverforum som bygger relasjoner og får frem argumenter, avslutter Gyllensten.

(Artikkel fra "10 år med fokus på Grenland", utgitt 2002)

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.