Den store gassrørnølingen

Nordsjøgass i rør til Grenland er en idé som har vært viktig lenge – allerede på åttitallet var dette et hett tema. Som det fremkommer i dagens TA, understreker leder av Telemark Gassforum Terje Riis Johansen, at med svenske myndigheters nøling må også det nedskalerte prosjektet legges på is. 

Nå er det altså to land her oppe under polarsirkelen som nøler når det gjelder anvendelse av Nordsjøgass til industrielle formål. Det er ikke til å tro!!

Telemark Gassforum 

Forumet ble i sin nåværende form startet i 1999 med to siktemål:

  • Det ene var å få på plass et nasjonalt kompetansesenter knyttet gassanvendelser – det som i dag heter GassNova. 
  • Det andre; å få på plass en gassrørløsning fra Vestlandet tilrettelagt for industrielle anvendelser på SørØstLandet med landfall i Grenland – eventuelt videreføring mot Sverige, Danmark; kanskje også Polen. 

GassNova er på plass og representerer et viktig kompetanse- og finansieringskilde for blant annet utvikling av gasskraftteknologier med CO2-fangst, -transport og -deponering. 

Når det gjelder gassrøret derimot – huff og huff…

Staten som infrastrukturutvikler

Et vesentlig argument fra Telemark Gassforum har hele tiden vært å hevde at transportløsninger for energibæreren - og industriråstoffet - naturgass måtte kunne sammenlignes med annen nasjonal infrastruktur som veier, jernbane, strømnett, fibernett, mv. Følgelig mente vi da som nå at staten har en helt naturlig rolle i dette arbeidet. Ikke som ren sponsor, men som en aktiv tilrettelegger via ulike statlige selskaper for å skape en leveranseløsning basert på kommersielle prinsipper. Et konsept som kanskje ikke ville gi full ut tilfredsstillende bedriftsøkonomisk lønnsomhet de første 10 årene, men som ville representere et betydelig potensial for både bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet de neste hundre årene. 

Vi husker også fagre politiske visjoner om å løfte innenlands bruk av norsk gass fra dagens 1% til fremtidens 10%. En fjern drøm....

Hvor blir det av viljen til å bruke landets ressurser og utviklingsmuligheter til annet enn ren eksport av ubearbeidede råvarer???

Hva nå?

Telemark Gassforum vil møtes medio juni for å diskutere veien videre. Virkeligheten i Grenland er at gass i ulike former skaper store verdier hvert år; det lar seg være i gjødselproduksjon eller i produksjon av plastråstoffer. Vi ser heldigvis også at Skagerak Energi har en tydelig gassenergistrategi for denne delen av landet.  

Siste ord er ikke sagt i denne diskusjonen. Temaet Gass til Grenland er som et nasjonalt industriråstoff- og infrastrukturtema vel verdt opptil flere doktoravhandlinger; ikke minst knyttet til innhold og gjennomføring av de politiske prosessene. Sammen med andre regionale miljøer ønsker vi å holde ambisjonene om økte innenlandske gassanvendelser ved like. 

Mulig det er ansvarlig for moder stat å nøle når det gjelder dette spørmsålet. Jeg synes først og fremst det er sørgelig at regionen og nasjonen går glipp av betydelige verdiskapingsmuligheter. Sukk!!!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.