Ny E18 - selvfølge eller ikke?

6. juni 2012 er en historisk dag for veg-Telemark. For første gang åpnes en 4-felt vegstrekning i vårt fylke. Statsministeren kommer og snorer klippes med stor festivitas. Gledelig og nødvendig, men er det selvfølgelig?

La oss ta et tilbakeblikk til debatten som bølget i flere år.:

Inn i det nye årtusen gikk en kraftig debatt i Vestfold om bygging av ny E18 gjennom fylket. Få var uenige i at den skulle bygges, men bompengefinansieringen var en stor sak. Spesielt hvor bommene skulle plasseres og hvem som skulle betale. På tampen av 2001 bestemte departementet at finansieringen av Langåker-Bommestad måtte skje med bommer plassert øst for Larvik. 18. november 2002 kom ny beskjed fra departementet. Finansieringen kunne skje med bom ved Skolmar, øst for Larvik og ved Solum, vest for Larvik.  Situasjonen for Grenland var da at vi ville få utbygging av 4-felt, men med strekningen Larvik – Grenland som sisteprioritet.

Vekst i Grenland utarbeidet et alternativt forslag til utbyggingsrekkefølge og finansiering og utfordret Grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune til aksjon i januar 2003. Dette ledet til et møte med samferdselsminister Thorild Skogsholm om Nasjonal Transportplan og betydningen av å få til en omforent løsning i E18 saken.  Risikoen for alle var at alle prosjektene på E18 gjennom Vestfold ville tape prioritet i transportplanen. Da var det NHO Vestfold med Tom Olaf Kjær i spissen greide å få enighet om at Vestfold og Telemark måtte samarbeide om løsning.  Løsningen måtte ta inn over seg at Vestfold og Grenland er en del av samme bo- og arbeidsmarkedsregion, at en sørvestregion i Oslofjorden vil ha vekstmuligheter og at man sammen vil stå sterkere i nasjonal prioritering. Løsningen for E18-utbyggingen ble lik Vekst i Grenlands skisse. Fylkesordførerne Anne Rygh Pedersen og Gunn Marit Helgesen samlet sine tropper, arrangerte en stor partnerskapskonferanse i januar 2004 og fikk likelydende vedtak i de to fylkeskommunene. NHO i Vestfold og Telemark, Vekst i Grenland, LO og næringsforeningene i Sandefjord og Larvik dannet «arbeidsgruppen for E18» som har fulgt opp vedtakene siden. Nasjonal Transportplan for 2006-15 ble vedtatt med vår løsning i juni 2005.

Ny 4-felt E18 inn i Telemark er en selvfølge! Men, enigheten kom ikke uten sverdslag.

Så gleder vi oss til at vi kan se både vei og bane knytter Vestfold og Grenland tettere sammen til et enda sterkere bo- og arbeidsmarked og hvor utviklingsmulighetene er betydelige. Spesielt når man samarbeider.

Østlandsposten, våren 2003

«Etter flere år med stor uenighet, er nå all prestisje lagt til side i E18 i begge fylkene. Det politiske miljø og næringslivet kjører nå et samkjørt opplegg, og hvis Stortinget applauderer, kan ny firefelts E18 stå ferdig fra Gulli til Telemarks grense innen 2015. Hadde ikke de to fylkene blitt enige, ville veiprosjektet blitt utsatt i minst 10 år til.» - Østlandsposten 12. januar 2004.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.