ViG runder 20 år

Kanskje ingen stor begivenhet vil mange si, men det gir oss i ViG-systemet, dvs ansatte, styret og eiere en god anledning til å fokusere på et viktig tema for Grenland; nemlig nyskaping i Grenlands næringsliv. 

For 20 år siden var det en betydelig dugnad i regionen for å sikre samhandling, omstilling og økt fokus på nyskaping i næringslivet. Dette var nødvendig da vår region mer enn mange andre norske regioner opplevde en krevende internasjonal konkurransesituasjon. Den gangen hadde regionen en bekymringsfull utvikling i ledigheten. I året 1992 ble både Grenland Havn og Vekst i Grenland AS etablert. Noen år senere kom Etablererkontoret for Grenland, Visit Grenland AS og en rekke andre regionale samhandlingsinitiativ, ikke minst i regi av Grenlandssamarbeidet. 

ViGs rolle gjennom disse 20 årene har i hovedsak vært todelt: 

  1. Stimulere tilnyskaping i regionens næringsliv med mål om flere arbeidsplasser i nye bedrifter, og sterkere vekst i eksisterende bedrifter. Stikkord har videre vært økt næringsmangfold, et mer robust næringsliv og ikke minst bygge videre på den teknisk-industrielle kompetansen som befinner seg i vår region. ViG har i dette arbeidet hatt både statlige og regionale prosjektmidler tilgjengelig som finansiell risikoavlastning (typisk utviklingslån uten pantsikring) i prosjektenes tidlige faser. 
     
  2. Markedsføre regionen overfor definerte målgrupper; dvs bedrifter med vekstpotensial, investorer og attraktive arbeidskraft. I denne sammenheng har det også vært viktig å bygge sterkere regional identitet og tro på at Grenland kan spille en viktig rolle i nasjonens videre utvikling. 

Har ViG lykkes? Dette er jo et betimelig spørsmål. Vi som sitter tett på selskapet skal kanskje heller ikke prøve å gi et svar. Det har som kjent vært gjennomført en rekke eksterne evalueringer, analyser, diskusjoner, politiske prosesser gjennom disse 20 årene. Det at selskapet fortsatt er i full aktivitet kan tyde på at ViG fyller en rolle i lokalsamfunnet. Og det synes å være et politisk flertall som mener at Grenlandskommunene skal ha et felles, regionalt fokus på næringsutviklingsarbeidet. 

I forbindelse med at vi markerer 20 års drift gjennomfører vi flere målrettede aktiviteter gjennom 2012: 

  • ViG sammen med næringsetatene i Grenlandskommunene gjennomfører 150 vekstkartlegginger i de 6 kommunene. Her tar vi temperaturen på i hovedsak teknologibedrifter som uttaler seg om egen vekst og om eventuelle videre planer om nyskaping. Foreløpige tilbakemeldinger gir grunn til optimisme på vegne av regionens næringsliv, selv om bedriftene understreker den betydelige usikkerhet som ligger i mulige konsekvenser av utviklingen i verdensøkonomien.
  • Sammen med gode regionale samarbeidspartnere arrangerer ViG og Etablererkontoret for Grenland Gründeruka denne uken. Dette er en del av Global Entrepreneurship Week. Fokus er nyskaping og gründervirksomhet. Målet er at dette skal utvikle seg til et årlig arrangement som vekker nasjonal oppmerksomhet knyttet til temaene gründerskap, nyskaping, innovasjon og etreprenørskap. 
  • Lørdag 10. november distribuerte ViG en trykksak til alle regionens husstander. Denne omtaler 20 prosjekter der ViG har hatt en tidligfaserolle. I et av prosjektene – som i dag er bedriften MadeforMovement AS – er det gjennomført en samfunnsregnskapsanalyse av Ernst&Young. Analysen viser at denne bedriften alene har bidratt til en regional verdiskaping på gjennomsnittlig 28 mnok pr år over en tiårsperiode. Vi tillater oss å mene at dette er interessante tall. 
  • Onsdag 14. november fra kl 1730 på Klosterøya inviterer ViG til en åpen markering av 20 års drift. Gjestene vil gjennom presentasjoner, debatt og hilsener få innblikk i regionens satsning på nyskaping gjennom 20 år. 

I forbindelse med denne markeringen er det naturlig å peke på viktige regionale samarbeidspartnere. I tillegg til ViGs egne hovedeiere Grenlandskommunene, vil vi spesielt trekke frem det gode samarbeidet vi har med Innovasjon Norge Telemark. Detter er statens regionale aktør innen innovasjonsområdet. Videre nevner vi svært gjerne Høgskolen i Telemark, Telemark fylkeskommune, NHO og LO som både er eiere og samarbeidspartnere. Vi er tidvis også tett på private eiendomsutviklere der vi spesielt vil nevnte miljøene på Herøya og Klosterøya. Gjennom snart 20 år har vi vært leietakere hos TelTek på Høyskoleområdet i Porsgrunn. I tillegg til å være en profesjonell husvert har vi hatt mye god næringsfaglig dialog. Våre viktigste partnere er imidlertid bedriftene og gründerne i regionen. Det er i denne dialogen vi virkelig føler oss tett på virkeligheten, og der ViG/Etablererkontoret med sine midler og sitt nettverk kan bistå offensivt. I dette arbeidet er også næringsmedarbeiderne i de seks Grenlandskommunene – samt Etablererkontoret Vestmar - sterkt involvert.

Diskusjoner om ViGs rolle, organisering, finansiering, lokalisering, mv er temaer som til stadighet dukker opp i politiske diskusjoner og i media. For de av oss som er ansatt i selskapet er opplevelsen at eierne gjennom 20 år har bidratt med gode rammebetingelser knyttet til forutsigbar finansiering, retningsgivende strategiplaner og ikke minst dyktige styremedlemmer. Vi er nå 8 sterkt motiverte medarbeidere (7,1 årsverk) hos ViG og Etablererkontoret som er beredt til fortsatt innsats for nyskaping i - og markedsføring av - Grenland.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.