Flere jobber i Grenland

I november i fjor kunne Vekst i Grenland AS markere sine første 20 driftsår. For å ta temperaturen på regionens nyskapende næringsliv besøkte våre mulighetsutviklere over 150 små og store bedrifter i Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Kragerø og Drangedal.

Det primære målet var å kartlegge forventningen til utviklingen i antall ansatte, men der vi også var ute etter svar på «hvordan ståa er» der ute, og hvilke fremtidsvisjoner bedriftene våre har. Og det er en glede å meddele at de aller fleste er optimister på egne vegne. Hvis bedriftsledernes antagelser slår til, vil det allerede i inneværende år bli lyst ut stillinger i flere forskjellige bransjer i vår region.

Så hvordan mener bedriftene at de skal oppnå vekst i omsetning og sysselsetting?

Være der kompetansen er
De fleste er opptatt av at de enten må etablere seg der kompetansen befinner seg, eller være så attraktive at kompetansen kommer til dem.

Være der samarbeidspartnerne er
I tillegg er det ønskelig med en plassering i nærheten av både underleverandører og samarbeidspartnere. Samtlige bruker lokale leverandører når prisen er riktig.

Være der infrastrukturen er tilrettelagt
En bedrift med 550 ansatte påpeker at de er helt avhengige av god vei og infrastruktur. Produktene deres går ut på trailere og det er stor aktivitet. Veistandarden, trafikkforhold og tilgang til havn er helt avgjørende for deres virke. En annen bedrift med over 200 ansatte har utenlandske sjåfører som ønsker seg bedre standard på vei. En tredje bedrift som er lokalisert utenfor sentrumskjernen, ser seg kanskje tvunget til å flytte hvis ikke datalinjene kan oppgraderes der hvor de holder til.

Vekstkartleggingene som ble laget i fjor gir oss like mange forskjellige tilbakemeldinger som dem vi har besøkt, men felles for alle er at de ønsker å lykkes i Grenland. Det er ikke så viktig om bedriften befinner seg i Bamble eller Skien, bare plasseringen er riktig for den aktuelle bedrift sitt virke.

Strategisk næringsplan for Grenland, 2012-2015, sier det samme; ”Selve kjernen i en regional strategi for næringsutvikling er erkjennelsen av at Grenland er ett felles bo- og arbeidsmarked. Strategisk næringsplan for Grenland er derfor tuftet på en slik helhetlig tenkning”.

Og det er dette vi jobber etter. Vekst i Grenland sin hovedmålsetting er å skape flere arbeidsplasser i Grenland innenfor ulike næringer. Grenlandskommunene bidrar med 10 millioner kroner hvert år til aktiviteter i regi av ViG. Når en helt ny aktør kommer til Grenland for å etablere seg i nærheten av for eksempel havn, ja, da introduserer vi havnemuligheter i Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø. Vekst i Grenland og næringssjefene i de seks kommunene samarbeider nært på tvers av kommunegrenser for å gi det beste tilbudet, og vi bestreber oss på å oppfylle bedriftens kriterier for etablering eller ekspandering.

Vekstkartleggingene blir ikke lagt bort i en skuff. Tilbakemeldingene fra bedriftene er viktige innspill når vi skal arbeide videre i 2013. Vi vet for eksempel at alle har hørt om både Vekst i Grenland og Innovasjon Norge, men bare halvparten vet hva vi kan tilby. Med andre ord; vi kan bli bedre på å markedsføre våre egne tjenester. Flere av besøkene har resultert i oppfølging fra både næringssjefer og ansatte i Vekst i Grenland. Etablerte bedrifter har nyskapende prosjekter på gang, og vi er interessert i ytterlig vekst og hjelper til etter beste evne innenfor de økonomiske rammene som er gitt oss. For en ting skal arbeidsstokken i Grenland ha; etter 20 år med nedlegginger så har vi bevist at vi er verdensmestre i omstilling. Tusenvis av arbeidsplasser har forsvunnet, men tusenvis av arbeidsplasser har også kommet til. Og det er takket være menneskene som bor her.

Grenland – Rom for å lykkes. Plass til å leve.

Du har ikke tilgang til å se dette objektet.

Illustrasjon fra DNBs bedriftsbarometer for Telemark - Forventninger 2013

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.