Næringslivets arealbehov i Grenland

10.00-14.00 18. april 2013

Sted: Hotel Vic, Porsgrunn

Kommunene i Grenland samarbeider/samordner om aktuell planlegging i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdeler og regional plan for samordning av areal og transport.

Porsgrunn kommune inviterer til et verksted med  temaet “næringslivets arealbehov” på Hotel Vic i Porsgrunn torsdag 18 april kl 10-14. Fokuset er ulike næringer, unntatt er handel som behandles i en egen del.

Vi håper dette har interesse som en god mulighet for å tilføre kunnskaper m.m. i den forberedende planfasen. Videresend gjerne invitasjonen til andre dere mener bør delta. 

Påmelding gjøres til byutvikling ved Ena Selemotic: ena.selemotic@porsgrunn.kommune.no

Tema – næringslivets arealbehov i Grenland

Verksted torsdag 18 april 2013 på Hotell Vic i Porsgrunn kl 10 – 14.

Som ledd i arbeidet med revisjon av kommuneplanenes arealdel i de fire Grenlandskommunene og regional plan for samordna areal og transport i Grenland inviteres til verksted 18 april 2013 kl 10 – 14. Det skal utarbeides en analyse for felles næringsstrategi i samsvar med planprogrammene for de nevnte planer med spesielt fokus på areal- og lokaliseringsbehov.

Vi ønsker deltakelse fra plan- og næringsadministrasjon i kommunene/fylkeskommunen, næringslivsorganisasjoner/-selskap, utviklingsselskap og andre ressurspersoner innenfor temaet.

Foreløpig program

10.00   Velkomst - Sammen for et attraktivt næringsliv 

10.10   Orientering om dagens situasjon og det pågående planarbeidet

10.20   Strategisk næringsplan for Grenland – trender, utfordringer, muligheter – VIG

10.40   Fylkeskommunens næringsplaner og virksomhet

10.50   Orientering fra kommunene om næringsområder

11.05   Innlegg fra næringslivet (industri, utvikler/utbygger, havn)

11.45   Lunsj

12.30   Åpent for korte innlegg. - Kjenner vi oss igjen i bildet av Grenland? Er det noe som mangler?

12.45   Verksted – gruppearbeid

  1. Hva skal til for at Grenland blir en mer attraktiv region for å beholde, utvikle og etablere virksomheter?
  2. Hvordan kan det offentlige gjennom arealpolitikken best legge til rette for næringslivet?
  3. Hvilke lokaliseringskriterier har ulike næringsgrupper? Hvor kan ulike næringsgrupper lokaliseres i bybåndet og bysentra?                     
  • Kontor
  • Lager/logistikk
  • Små og mellomstore bedrifter (SMB)
  • Industrien
  • Andre?

Bør det offentlige legge til rette for klyngedannelser (samlokalisering) og hvordan skal dette evt. gjøres ?

 

13.30    Oppsummering i plenum

13.50  Kommentarer, vegen videre og avrunding

14.00   Vel hjem!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.