Vekst i Grenland i endring

Forrige uke kunne Varden meddele at ViG etter hvert synes å bli historie. Når det er sagt, er det selskapsformen som først og fremst endrer seg; kanskje også navnet Vekst i Grenland.

Det regionale næringsarbeidet skal fortsette i ny drakt; både med noen av de eksisterende ViG-oppgavene og trolig flere nye mandater. De endringene som ligger an til å skje, er i tråd med de ønsker ViGs styre og administrasjon har ytret gjennom prosessen. Vi ser derfor frem til en ny og spennende organisering av næringsutviklingsarbeidet i Grenland!  

Endringsprosessen skjer som kjent i regi av Grenlandssamarbeidet. Det gjenstår nå en formell politisk behandling av den fremlagte modellen i grenlandskommunene. Politisk behandling er planlagt ferdig innen utløpet av september 2013.

Vi gleder oss over at grenlandskommunene vil satse offensivt videre på næringsutvikling  i et tydelig, regionalt samarbeid organisert inn i nyetablert Interkommunalt selskap (IKS).  Men først skal politikerne si ja, deretter blir det å utforme et nytt selskap med vedtekter, styrende organer, ansatte, mv; samtidig som man må få til en hensiktsmessig overføring av eksisterende engasjementer fra ViG. Det blir en spennende høst!

Vi som arbeider i ViG har blitt glad i arbeidsplassen vår der vi har hatt anledning til å delta aktivt i de store endringene som har skjedd i regionen vår gjennom de siste 20 årene. Å være tett på krevende omstillinger er både faglig utfordrende og ikke mist lærerikt. Vi ser frem til nye utfordringer og gleder oss til å bidra med vår kunnskap inn i et nytt IKS.

Gjennom ViGs 20 år har selskapet både fått oppmuntrende tilrop og kritikk. Et selskap som ViG anvender offentlige midler i sterk konkurranse med andre formål; dette vil alltid være kilde til diskusjon. Vår opplevelse er at kritikken har vært tydeligst fra miljøer som har en viss avstand til selskapet. De miljøene som har vært tett på synes å finne at selskapet har bidratt konstruktivt for å løse utviklingsoppgaver forankret i de politisk behandlede strategiske næringsplanene.

Første halvår 2013 er snart historie. Statistikk og nyheter fra næringslivet forteller oss alle at Grenland er i en utsatt posisjon med tanke på ledighet og jobbskaping. Det har vært hevdet fra mange at utviklingen i Grenland en god indikator på hvilke utfordringer også resten av landet vil kunne få. Grenland er som kjent sterkt eksponert mot internasjonal økonomi, og vi har ikke like stor drahjelp fra olje- og gassektor og oppdrettsnæring som mange andre norske regioner.

Ting kan tyde på at også resten av Norge vil kunne møte tøffere tider videre utover i 2013 og 2014. Vi har dyp respekt for at grenlandskommunene i dette bildet tar grep og satser kraftfullt innen området næringsutvikling.

Første halvår i 2013 har ViG, godt hjulpet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, jobbet med en forstudie til en markedsplan for vår region. Grenlandskommunene har gjennom behandlingen av Strategisk Næringsplan for Grenland besluttet at en konkret plan for markedskommunikasjon skal utarbeides. I løpet av prosessen ser vi at vi har noen utfordring  når seks ulike kommuner som skal enes om et felles budskap; et budskap som på en tydelig måte forteller om en attraktiv, sulten og fremoverlent region. Vi gleder oss til det videre arbeid!

Vi ønsker alle våre lesere av nyhetsbrevet en riktig fin sommer. ViG har fellesferie uke 28, 29 og 30. Vi har en telefontjeneste på 957 30 277; ikke nøl med å ta kontakt

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.