Avtale mellom Hydro og Serenity om mulig oppstart av magnesiumproduksjon på Herøya

Som sikkert mange kjenner til har det vært arbeidet med å få på plass en eiergruppe som kan realisere ambisjonene om produksjon av magnesium på Herøya; ofte omtalt som SilMag-prosjektet.

Det er gledelig nytt at det Singaporebaserte Serenity Capital Pte. Ltd nå  inngår avtale om med Hydro med sikte på mulig oppstart av slik produksjon. Dersom prosjektet realiseres vil dette kunne bety en svært spennende utvikling for Grenland de neste årene; både med store investeringer i anlegg, nye arbeidsplasser direkte i produksjon/FoU/administrasjonen, og ikke minst ringvirkninger for øvrige leverandørindustri. Dette er etter ViGs mening svært gledelige nyheter for Grenland.

Både oppstarten av RHI Normag i fjor – og nå nyhetene fra Serenity Capital Pte. Ltd – viser at Herøya Industripark og Grenland/Telemark for øvrig har konkurransekraft når internasjonale industrielle miljøer  er på jakt etter egnede produksjonsfaciliteter.

Vekst i Grenland AS har fulgt prosjektet nøye de siste 15 månedene og har også bidratt med et utviklingslån på 150.000 kr i april i fjor for å sikre fremdrift i en tidlig fase av prosjektutviklingen.

Vi ønsker Serenity Capital Pte. Ltd lykke til med det videre arbeid og håper ambisjonene beskrevet i nedenstående pressemelding lar seg realisere.

Link: http://www.hydro.com/no/Pressesenter/Nyheter/Arkiv/2013/Hydro-og-Serenity-inngar-avtale-om-mulig-oppstart-av-magnesiumproduksjon-pa-Heroya/

Herøya Industripark
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.