Gode ideer fortjener å bli store

Gjennom historien har Grenland vært vertskap for de virkelig store bedriftene. Vi registrerer imidlertid at bedrifter kommer og går, med tilhørende konsekvenser for arbeidsplasser. I disse dager frykter vi for utviklingen ved GPV-Components i Skien. Samtidig samler Agility Group kreftene på Herøya. Statoil bygger som kjent et nytt forskningssenter på samme øy. Og vi har et kvalifisert håp om at SilMag – som vil bli tuftet på regionens omfattende kunnskap knyttet til magnesiumproduksjon - kan bli en ny viktig industriaktør.

At regionen vår har en særskilt attraktivitet for krevende industribedrifter får vi stadig bekreftet. I dette bildet har regionen et stort utviklingspotensial på Frier Vest; det vil si områdene ved Ineos i Bamble.  Dette kommer i tillegg til de store mulighetene som fortsatt ligger på og omkring Herøya. Resten av regionen har også svært attraktive arealer for ulike næringer. Og vi blir ikke annet enn imponert over mangfoldet av handels- og servicebedrifter vi blant annet finner på Rødmyr/Kjørbekk i Skien.

Grenlandskommunene har gjennom Strategisk Næringsplan for perioden 2012-2015 (SNP) definert en rekke nyskapingsområder der regionen antas å ha komparative fortrinn.  Et vesentlig poeng med SNP er å vise til muligheter i randsonen av mer tradisjonell industri; et viktig mål er et større næringsmessig mangfold.  Mange av oss mener dette er en forutsetning for økt attraktivitet og jobbskaping både for oss som bor her, for de som vurderer å flytte hit og ikke minst de investorene/bedriftene som ønsker å satse i regionen.

I SNP har grenlandskommunene definert åtte områder med godt potensial for vekst:

1.      Leveranser innen olje-/gassektoren fordi Grenlands teknologitradisjoner, infrastruktur og evne til å lykkes med kritiske leveranser gjør oss i stand til å ta en mer offensiv posisjon innen denne sektoren.

2.      Materialteknologi; fordi vi har miljøer i Grenland med mye materialkunnskap innen blant annet plast, silisium, magnesium, kompositter, sement, mv.

3.      Miljø- og energiteknologi; fordi Grenland gjennom implementerte miljøtiltak  og teknologiutvikling har noen av Norges fremste kompetansemiljøer innen feltet.

4.      Transport og logistikk; fordi Grenland er en region med store bevegelser av råvarer og ferdigvarer med potensial for ytterligere virksomheter knyttet til varehåndtering.

5.      Programvareutvikling; fordi regionen allerede har gjort seg bemerket innen programvareutvikling, spesielt inn mot helse, industri og distribusjonsløsninger på internett.

6.      Bioteknologi/biomedisin/helse; fordi regionen med sitt store sykehus sammen med bioteknologiske/biomedisinske fagmiljøer og produsenter av helserelaterte produkter vil være i stand til å ta offensive nyskapingsposisjoner.

7.      Næringsmidler; fordi kombinasjonen av store jordbruksarealer, kjøttproduksjon og fiskeri, sammen med økt fokus på lokal foredling, kan skape verdier og arbeidsplasser.

8.      Opplevelsesøkonomien; fordi deler av regionen har sterke merkenavn innen turisme og andre opplevelsesrettede aktiviteter. Dette gjelder ikke minst skjærgårdsturisme i Kragerø og Bamble og Drangedal som vinterdestinasjon; samt muligheter knyttet til Ibsen og porselen.

Med sikte på det litt lengre utviklingsperspektivet har grenlandskommunene nå i høst arbeidet med tre viktige temaer:

1.      Industriell pilotering som fundamentet for videre utvikling av norsk landbasert industri med Pilotarena Herøya som et konkret tilbud til norske og internasjonale bedrifter og investorer.

2.      Anvendelse av norske skogressurser. Grenland og Telemark har de alle beste forutsetninger for å ta en nasjonal posisjon med store tilgjengelige skogressurser, et prosessindustrielt miljø og gode logistikkløsninger.

3.      Sjeldne jordartsmetaller (REE) og Thorium. På Fensfeltet i Nome kommune ligger en av verdens største ressurser av både sjeldne jordartsmetaller og Thorium. All fornybar energi, og vesentlige deler av teknologi for energieffektivisering trenger REE. Grenlands industrielle miljø- og piloteringskompetanse vil ha de beste forutsetningene for å skape en industriell verdikjede tuftet på REE og Thorium i et langsiktig perspektiv.

Sammen med grenlandskommunene og regionens nærings-/organisasjonsliv mener vi i Vekst i Grenland at det finnes store muligheter for jobb- og verdiskaping i regionen. Dette krever koordinert innsats, noe SNP tydeliggjør i sitt innhold, og der grenlandskommunenes arbeid med å revitalisere Vekst i Grenland AS inn i en ny drakt viser en offensiv holdning. Oppi det hele gleder vi oss til Gründeruka i uke 47 – en tettpakket uke med fokus ideer og gründerskap. Historien har vist at gode ideer har blitt store i Grenland; la oss derfor fortsatt ha store, felles ambisjoner!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.