Bruk Grenland!

Denne uken fikk Vekst i Grenland innsyn i nye analyser fra Telemarksforsking. 

Dette er alltid interessant lesning, og der man i årets rapport blant annet fokuserer på de lange linjene fra 2003 til og med 2012. I denne perioden har Grenland hatt 7,8% lavere vekst i privat sysselsetting enn resten av landet. Hovedforklaringen ligger i de mange nedleggelser det har vært i perioden. For noen uker siden fikk vi også ledighetstallene fra NAV. Grenlandskommunene har en ledighet på 3,2%; hvilket er 23% over landsgjennomsnittet. For ett år siden var ledigheten i Grenland 58% over landsgjennomsnittet; vi ser følgelig en positiv utvikling de siste 12. månedene.

I 21 år har ViGs oppdrag vært å bidra til realisering av de mulighetene regionen har hatt til vekst og utvikling. Selskapet har vært tuftet på ett bredt eierskap bestående av regionens offentlig sektor, bedrifter og organisasjoner. Erkjennelsen i 1992 var at grenlandskommunene var «i samme båt» når man skulle møte utfordringene knyttet til en betydelig skjerpet internasjonal konkurranse. I norsk sammenheng er en såpass lang og stabil fellesskapsorganisering ganske unik.

Hovedoppgaven for Vekst i Grenland har vært nyskaping; dvs både å bidra til at nye bedrifter ser dagens lys og ikke minst at eksisterende bedrifter utvikler seg videre. Dette har skjedd i et tett samspill med blant annet Innovasjon Norge Telemark.  Målet har vært flere jobber, økt verdiskaping og økt næringsmangfold. Parallelt med dette har selskapet i samspill med partnere markedsført Grenland; både for å skape økt intern begeistring knyttet til regionens fortrinn og muligheter, samtidig som man har ønsket å skape større nasjonal oppmerksomhet om hva regionen har å by på. Budskapet er: Bruk Grenland; her er det uante muligheter!

Historien viser at ViG har fått både ris og ros. Gjentatte evalueringer og politiske prosesser konkluderer imidlertid med at grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan lykkes best gjennom helhetlige grep innen næringsutvikling, heller enn å arbeide hver for seg.  Gjennom det siste året har det vært gjennomført en omfattende prosess som konkluderer med at det felles regionale perspektiv videreføres og Vekst i Grenland transformeres fra å være et aksjeselskap til å bli et Interkommunalt selskap. Noe av årsaken til selskapsendringen ligger i et skjerpet regelverk når det gjelder finansiering og eierskap knyttet til denne typen interkommunale samarbeid. Viktig er også følgende:

  • Vekst i Grenland og Etablererkontoret for Grenland samlokaliseres i nye tidsmessige lokaler på Klosterøya. Her vil også sekretariatet for Grenlandssamarbeidet ha sitt kontor. Regionen får alt på ett sted!
  • Grenlandskommunene avvikler sine næringsavdelinger og legger sine ressurser inn i det nye selskapet. Dette betyr ikke at kommunene mister nærheten til næringsekspertise. Selskapets «mulighetsutviklere» vil i tillegg til ansvar for regionale utviklingsoppgaver også drive prosjektaktiviteter hos eierkommunene.
  • Lokaliseringen på Klosterøya sammen med aktører som Innovasjon Norge Telemark, Ungt Entreprenørskap, ulike nettverksorganisasjoner, NHO, mv gir regionen èn dør inn til de miljøene som driver utviklingsarbeid i Grenland og i fylket. Hvert av miljøene er som kjent ganske små; det å være samlokalisert styrker faglig utvikling, gir bedre informasjonsflyt og skaper bedre koordinering.

Det nye Vekst i Grenland IKS vil sammen med Etablererkontoret for Grenland utgjøre 10-12 årsverk. Spesielt interessant blir det også å se hvem som velges til å lede det nye selskapet. I disse dager annonserer det etter ny næringssjef for Grenland. Dette burde være en svært attraktiv jobb i en region med utrolig mange muligheter. Nåværende ViG-direktør blir en av flere «mulighetsutviklere» i det nye selskapet.

Vekst i Grenland AS er i disse dager under avvikling og er midt i en 6-ukers periode der selskapets kreditorer må melde inn sine krav. ViG er imidlertid i full drift frem til nytt selskap er på plass. Det nye selskapet stiftes 20. desember på Klosterøya og vil være i drift fra og med 8. januar 2014.

Grenland og Telemark har måttet tåle mye juling i offentlige statistikker. Er det noe galt med oss? Svaret fra vår side er et rungende NEI! Mer enn andre regioner lever vi tett på internasjonale forhold. Vår medisin har vært omstilling – til dels dramatiske omstillinger. Og her er vi gode i Grenland og Telemark – det skal ingen ta fra oss. Når vi pr i dag ser gjennom prospektlister og vurderer pågående prosjekter viser det seg at mange ønsker å bruke Grenland! Grenlandssamarbeidet og Vekst i Grenland IKS vil i dette bildet gjøre sitt ytterste for å utløse regionens eventyrlige potensial!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.