Gode ideer fortjener å bli store!

Ville du etablert ny virksomhet på et sted som har dette som sitt kjennetegn? I så fall er Grenland i Telemark stedet du bør satse.

”Gode ideer fortjener å bli store” er nemlig selve essensen i det som karakteriserer oss og næringslivet vårt – det beskriver merkevaren Grenland. Ordene er slett ikke tatt ut av lufta.

I Grenland har vi en innovasjonshistorie som strekker seg tusen år tilbake i tid, men vi foretrekker å se fremover. Vi elsker å se mulighetene, og vi er eksperter på å omsette ideer til effektiv produksjon og drift. I Grenland har vi kompetansen, kapasitet og infrastrukturen som skal til for å skape kommersielle suksesser.

Eller sagt på en annen måte: I Grenland kan vi gjøre gode ideer store!

Gull verdt

Å bygge solide merkevarer er tidkrevende. Tenk bare på hvordan Coca Cola, Apple eller Volvo har bygd stein for stein for å oppnå omdømmet de har i dag. Eller Silicon Valley, for den sakens skyld. Fellesnevneren er at de fleste av oss har sterke assosiasjoner knyttet til disse merkevarene – vi vet hva de står for.

Merkevarebygging handler i sin enkelhet om å gi bedrifter, tjenester eller produkter en tydelig og differensiert rolle som skaper opplevd merverdi. Det handler om å ta kontroll over eget omdømme eller rennommé gjennom å bygge opp og styre hele verdikjeden etter et grunnleggende konsept eller ide.  

En kjent merkevare er gull verdt.  Det er ikke uten grunn at branding, merkevarebygging og omdømme – tre begreper som står for omtrent det samme – er ord som opptar bedriftsledere verden over. En sterk merkevare gir opplagte fordeler: Økt popularitet og lønnsomhet, mer salg og oppmerksomhet, for å nevne noe. Ikke minst vil en sterk merkevare tiltrekke seg de beste arbeidstakerne.

Felles budskap

Slik er det også med Grenland. Vi er en merkevare allerede, om vi vil eller ikke, men spørsmålet er om den er tydelig nok for næringslivet og menneskene vi ønsker å tiltrekke oss? Har vi tydelige nok assosiasjoner? Er vi relevante nok, er vi attraktive nok?

Jeg tror vi har en vei å gå. Jeg tror ikke bevisstheten rundt merkevaren Grenland er sterk nok i dag, verken her hjemme eller utenfor kommunegrensene våre. Vi har på langt nær tatt ut potensialet som ligger i å tydeliggjøre våre unike fordeler.

Ved å styrke merkevaren Grenland, vil vi sammen kunne skape flere arbeidsplasser og øke stoltheten for vår region. Det er dette som er de to viktigste effektene av å bygge Grenland som brand. Sammen kan vi skape en positiv spiral som gir oss vekst og utvikling.

Det hjelper naturligvis ikke med en fancy setning alene. Merkevarebygging er mye mer enn kommunikasjon, men det hjelper oss et stort skritt på veien hvis vi samler oss om et felles budskap og forteller den grunnleggende samme historien om regionen vår.

Dette ønsker vi i vekst i Grenland å ha et spesielt fokus på fremover, basert på mandatet vi har fått gjennom Strategisk Næringsplan 2012-2015. Vi er samtidig avhengig av andre aktører, og heier på alle gode tiltak som gjøres for å sette regionen vår på kartet, men vi har et ønske om at vi klarer å samarbeide i større grad slik at det vi sier blir slagkraftig og synlig i og utenfor egne region. På denne måten kan det tenkes at vi oppnår økt oppmerksomhet og vi jobber smartere både ressursmessig og økonomisk med området.  

Hva betyr det, egentlig?

Gode ideer fortjener å bli store. Vel og bra, tenker du kanskje, men hva betyr det egentlig? Hva er det egentlig vi ønsker å fortelle omverdenen?

For å si det litt enkelt: Tenk om Grenland blir stående som den regionen i Norge hvor det er enklest å etablere og drive business, at vi har de beste forutsetningene for å lykkes – at vi tiltrekker oss mennesker og bedrifter som er villige til å satse!

Et felles budskap hjelper oss litt på veien, men aller viktigst er det at vi faktisk oppleves å være en region hvor gode ideer får liv og kan vokse seg store.

I Vekst i Grenland tar vi grep for at det skal oppleves enkelt og smidig å komme til Grenland. Samlokaliseringen på Klosterøya gjør at det nå blir én port inn til virkemiddelapparatet, til beslutningstakere og andre nøkkelpersoner. I tillegg vil et større miljø gjøre oss til et enda mer profesjonelt vertskap, der vi jobber mer koordinert og dedikert. Vi vil opplagt være i bedre stand til å gjøre gode ideer store i tiden som kommer.

Bli med og bygg merkevare!

Vekst i Grenland er imidlertid langt fra alene om å påvirke merkevaren Grenland. Blant annet spiller det etablerte næringslivet en avgjørende rolle. Hva forteller du om Grenland når du snakker med kunder, samarbeidspartnere og bedrifter utenfor regionen? Hva sier du som privatperson når du besøker gamle klassekamerater i Oslo eller Trondheim? Og ikke minst: Hva forteller vi hverandre, vi som bor og jobber her i fjorden?

Hvis vi alle forteller den grunnleggende samme historien, er det en effektiv måte å påvirke Grenlands omdømme.

Vekst i Grenland skal gjøre det vi kan for å gi drahjelp. I Strategisk Næringsplan har de seks grenlandskommunene gitt oss i oppdrag å etablere en felles markedsplan, slik at vi fremstår tydeligere og sterkere når vi profilerer oss som et godt sted for etableringer, investeringer og bedriftsrettet vekst. Dette arbeidet tar vi på alvor. Ved å jobbe målrettet med merkevaren Grenland, skaper vi bedre arbeidsvilkår for næringsliv og andre aktører som hver dag jobber for å gi vekst og utvikling i vår region. Vi er som nevnt tidligere avhengig av at vi kan samarbeide med andre aktører som også har fokus på dette området for å kunne bli synligere  i større grad. Sammen står vi sterkere. Samtidig hilser vi til alle gode tiltak som iverksettes for å synliggjøre Telemark.

Bare ved å dra i samme retning kan vi klare å bygge Grenlands omdømme som det beste stedet for bedriftsetableringer og kloke hoder. Bli med oss og bygg merkevaren Grenland – det er her hos oss at gode ideer blir store!

Du har ikke tilgang til å se dette objektet.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.