Samarbeid - nøkkelen til fremgang

Det skjer mye positivt i næringslivet lokalt. Drangedal kommune er opptatt av å støtte utvikling av det næringslivet vi har. Ikke forsøke å skape et annet næringsliv med offentlige penger. Det trengs gründerne for å skape bedrifter, det offentlige kan hjelpe til, men ikke overta deres rolle. 

Kommunestyret vedtok disse målene for kommunens næringsarbeid de kommende år:

Utvikle Gautefall som viktig reisemål i Telemark. Prioritere tiltak som fører til økte investeringer i hytter og virksomheter som styrker Gautefalls attraktivitet. Punktet forteller at Drangedal vektlegger hytteturismen, og at andre tiltak er virkemidler for å gjøre det å eie hytte i Drangedal attraktivt.

 

Utvikle den lokale reiselivsorganiseringen. Styrke markedsføringen av Gautefall spesielt og Drangedal generelt. Kommunen samarbeider med Tele-tur AS, en profesjonell privat aktør. Jeg tror det gir bedre resultater, samtidig som det styrker den lokale bedriften.

 

Framstå som et attraktivt og tiltrekkende bosted for folk med ideer og innovative evner. Drangedal har god plass, og kan få innflyttere som gjør det motsatte av flertallet. De fleste trekker til urbane strøk, men noen flytter mot strømmen. Det er ofte de iderike menneskene, som kan skape ting.

 

Få til et større næringstiltak hvert år, et av regional betydning hvert tredje. Disse bør kvalifisere til støtte fra det regionale virkemiddelapparatet. I 2013 blei Drangedal And AS etablert. Når det dukker opp bedriftsideer som har et utviklingspotensial, vil kommunen gjerne jobbe sammen med gründeren over tid. Det offentlige virkemiddelapparatet som f eks Innovasjon Norge og Vekst i Grenland kan være aktuelle til å bidra.

 

Styrke en ledende posisjon når det gjelder lokal mat. Her har Drangedal en god posisjon, som det gjelder å utnytte. Å ha en merkevare som Holte Gård i Drangedal, kan bety mye for andre som vil satse i regionen.

 

Ha tilgjengelige næringsarealer og lokaler for bedriftsetablering, herunder IT-bedrifter. Dette er en utfordring, for det er sannelig ikke lett å forutse hvilket behov som kan dukke opp. Jeg tror det blir viktig å ha et godt kontaktnett mot private tilbydere, samtidig som kommunen må planlegge arealer.

 

Ha ambisjon om å få til nyskaping innen fornybar energi og miljøteknologi. Spesielt innen bioenergi basert på tømmer, bør Drangedal ha interesse av å delta. Vi her kompetanse og råstoff lokalt. Foreløpig er ikke rammebetingelsene gode nok for kommersiell satsing. Før kommersiell satsing må det jobbes med ideer. Utfordringen er å kunne bruke penger på noe som ikke gir raske resultater. 

 

Skape arena og møteplasser for næringslivet og mellom politikk, samfunn og næringsliv. Drangedal Næringsforening og kommunen har utviklet kontaktpunkter og møteplasser mellom offentlig og privat sektor. Det som nå etterlyses fra næringslivets side er å komme mer i kontakt med det politiske miljøet. Næringslivet kan gjøre mye sjøl for å bedre sin posisjon i samfunnet, ved å ta større del i samfunnsutviklingen.

 

Til enhver tid fokus på et tiltak innen vei/ samferdsel som løftes fram regionalt for å bli løst. Det tok tid å få løst problemet med undergangen på Merkebekk. Næringslivet presset på i flere år, og kommunen presset videre. Grunnen til at vi fikk løst denne saken, var at både offentlige og private var enige om at det er Merkebekk som skulle ha prioritet. Nå som saken er løst, bør vi enes om å løse et nytt samferdselsproblem.

 

Bidra til bedriftsklyngeetablering, sammenslutning av bedrifter, samarbeid, omstrukturering, knoppskyting og kompetanseheving som styrker konkurransekraften. I dette ligger hvor stor betydning kompetanseutvikling, samarbeid og å lære av hverandre har.

 

Hilsen

Tore Halvorsen

Næringssjef Drangedal kommune

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.