"Telemarksmesterskap" i forskningsmidler fra Oslofjordfondet

Ralle AS (sammen med bl.a. Sykehuset Telemark) og Bionor Laboratories (sammen med Tannhelsetjenesten i Telemark) har vunnet frem i konkurransen om viktige forskningsmidler. Også Høgskolen i Telemark (sammen med Skien kommune) fikk midler til forskning innen velferdsteknologi. 

Utdeling av forskningsmidler fra Oslofjordfondet er en viktig indikator på forskningsaktivitet- i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold.  Fondet skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Målet er å skape vekst og nye muligheter viktige samfunnsområder:

Fondsstyret mottok 24 søknader om kvalifiseringsstøtte fra bedrifter, derav 2 fra Telemark. Den 5. juni ble søknadene behandlet og kun 3 fikk innvilget støtte. Begge prosjektene fra Telemark (!) samt et selskap fra Østfold.

Den økonomiske støtten på kr. 200.00 betyr selvfølgelig mye for bedriftene, men vurderingene som ligger til grunn for tildelingen sier også mye om potensialet i prosjektene.  Kvalifiseringsprosjektet er å anse som første skritt mot et hovedprosjekt som gir større økonomiske rammer og muligheter for å utvikle innovative produkter og tjenester.

Her er prosjektene som ble støttet:

  • Bionor Laboratories og Tannhelsetjenesten i Telemark:

- Design av vaksineprosjekt som kan gi effektiv humoral og Th2 immunrespons mot bakterier assosiert med periodontitt.

Forskerleder: Birger Sørensen, Bionor Laboratories

 

  • Ralle AS og Sykehuset Telemark

-  Kronisk leggsår: Behandling vha. syklisk over- og undertrykk.

Forskerleder: Hilde H. Westvik MD, Norwegian Medical Consulting

 

  • Høgskolen i Telemark og Skien kommune:

-  Towards a safer home living - Behavior classification as a method to detect unusual behavior for people living alone

 

  • Andre prosjekter fra Høgskolen i Telemark som fikk kvalifiseringsstøtte:

-  Eplekvalitet i Midt-Telemark - jordsmonnets betydning for fruktkvalitet og fremtidige valg av sorter og dyrkingsområder

-  Anvendelse av tredimensjonal laserskanning og Bruk av 3D laserskanning og bildebehandling til å beregne tråkkskader av rein på lavbeiter

Les mer på Oslofjordfondets hjemmeside her

Det er spennende å se at bedrifter, høgskole og det offentlige finner hverandre og samarbeider om forskningsprosjekter og felles muligheter. Gratulerer og lykke til i det videre arbeidet!

Skien 11.06.14

Helseinnovasjon Telemark

Dag Gulliksen

Prosjektleder

*****************************************

Ralle i media: "Franks luftmedisin blir studie"

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.