Heia Grenland!

I lørdagskommentarer 27. desember, refererer sjefsredaktør Tom Erik Thorsen til Telemarksforsknings analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon i Grenland. 

Analysen viser at regionen har svak befolkningsvekst og nedgang i antall arbeidsplasser i privat sektor. Thorsen avslutter med at «Tallene er ubehagelige. Jeg tror vi må snakke mer om dem i tiden som kommer. For å gjøre noe med dem.». Jeg deler sjefsredaktørens vurdering. Tallene er meget ubehagelige, og vi må gjøre noe med dem. 

Telemarksforsknings analyse forsøker å forklare utviklingen. Den svake befolkningsveksten henger sammen med nedgang i antall arbeidsplasser, som i stor grad skyldes regionens næringsstruktur. Grenland har mye industri (spesielt prosess- og verkstedindustri) og lite olje- og gassrelatert virksomhet. Gjennom de siste 10-15 årene har industrien vært gjennom tøffe tider hjemme og ute, mens olje- og gassnæringen har gått så det suser. Grenland har i liten grad høstet fordelene av sistnevnte. Positiv utvikling og flere arbeidsplasser innen næringer som bygg og anlegg og varehandel, har blitt spist opp av tilbakegangen innen industrien.

Ikke nok med det, Grenland har blitt rammet sterkere enn næringsstrukturen vår skulle tilsi. På landsbasis har sysselsettingen innen prosessindustrien gått ned med 0,7 prosent. I Grenland har nedgang vært på hele 6,3 prosent. Noe, men langt fra hele årsaken ligger i nedlegges av store bedrifter som REC.

Hva skal vi gjøre for å reversere denne utviklingen?  Mange gjør mye allerede. Bedriftene står på for å trygge og utvikle sine virksomheter.  Vekst i Grenland, som eies av de 6 grenlandskommunene, gir råd og veiledning til de som ønsker å starte egen virksomhet og finansiell bistand til gode prosjekter. Vi jobber også for å bedre næringslivets rammebetingelser, og for å synliggjøre regionen.  Industriinkubatoren Proventia på Herøya tilbyr lokalisering og tett oppfølging overfor spennende nyetableringer og prosjekter. Likeledes jobber Innovasjon Norge, Telemark Utviklingsfond, Telemark fylkeskommune, næringsselskaper, -foreningen og –nettverk for næringsutvikling og vekst. Vi utgjør det såkalte virkemiddelapparatet. Vårt felles mål er flere arbeidsplasser i regionen. Vi må hele tida evaluere innsatsen, og spørre oss selv om vi gjør de rette tingene, bør vi spisse innsatsen ytterligere og bør vi samarbeide enda tettere enn det vi gjør i dag?

Telemarksforskning presenterer sine analyser for Telemark fylkeskommune og næringsutviklingsselskapene i fylket deriblant Vekst i Grenland, på regelmessig basis. På møtet rett før jul, diskuterte vi hvorfor Grenland gjør det dårligere enn næringsstrukturen og nasjonal vekst skulle tilsi. Telemarsforsknings Knut Vareide påpekte at det ikke er uvanlig at regioner gjør det dårligere eller bedre enn forventet. Det kan virke som flaks og tilfeldigheter spiller inn; at gode resultater i en viktig, lokal bedrift løfte regionen utover bedriftens egentlige betydning; og at vekst i en region ett år genererer vekst det påfølgende året selv når andre forhold tilsier det motsatte.

Dette er den psykologiske effekten, som er så viktig og ikke må undervurderes. For ting har en tendens til å bli som vi tror og tenker. Vi må unngå at svake tall de siste årene skaper forventninger om svake tall i årene som kommer. Vi trenger entusiasme og optimisme. Gode historier vil bidra til det. Det finnes mange gode historier i regionen. En av oppgavene til Vekst i Grenland er å fortelle disse historiene. Det gjør vi. Heldigvis er vi ikke alene. Også andre aktørene innen virkemiddelapparatet, næringslivet og media formidler små og store hendelser som får oss til å nikke anerkjennende og tenker -  Ja, Grenland kan, dette klarer vi.

Hanne Gro Haugland

Næringssjef i Grenland

Vekst i Grenland 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.