Historikk

Vekst i Grenland ble startet tidlig på nittitallet, da Grenland etter norsk målestokk hadde en svært høy arbeidsledighet. Selskapet skulle den gang være et verktøy for å skape nye jobber og ny optimisme.  25 år senere jobber vi fortsatt fortsatt med de samme målene.

Begynnelsen 

Vekst i Grenland startet som en stiftelse i mai 1990, med det formål å utvikle et næringspolitisk handlingsprogram for Grenland i 90-åra. Et program som skulle gi grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser, samt skape forståelse for industriens betydning som et lokomotiv for næringslivet og skape forståelse for at Grenland er et godt sted å vokse opp, arbeide og bo. 

Både staten og kommunene, sammen med regionalt nærings- og organisasjonsliv, deltok i dugnaden for å få selskapet på plass i desember 1992. Staten var partner i syv år. Etter dette besluttet kommunene å videreføre arbeidet i Vekst i Grenland, men da med en noe lavere ressursinnsats. 

1000-vis av arbeidsplasser forsvant 

På Hydro Herøya arbeidet det på det meste 6500 personer fra hele Grenland. Samtidig med at Vekst i Grenland ble etablert, begynte distriktets største arbeidsplass og legge ned sine fabrikker. Den siste, magnesiumfabrikken, stengte sine porter i 2002. Dette var dramatisk for hele regionen. Hydro etablerte Herøya Industripark og åpnet for ekstern industrietablering. Samme år som Hydro la ned, kom REC til området og skapte nye arbeidsplasser, men måtte dessverre legge ned etter 10 år. I dag er det rundt 90 leietakere i industri-parken, med ca. 2500 ansatte. Dette er etableringer og ansatte som blant annet Vekst i Grenland har jobbet med å få til Porsgrunn. 

På slutten av 90-tallet ble Union i Skien en del av Norske Skog-konsernet. Innskrenkninger fulgte og i 2005 ble det vedtatt å legge ned fabrikken. I påfølgende år er det gamle industriområdet, Klosterøya, blitt gjort om til Skiens nye bydel med 80 forskjellige virksomheter og boliger.

Det er alltid en tragedie for den enkelte arbeidstager som mister jobben sin ved nedleggelse av arbeidsplassen. Det berører hele familien. Vekst i Grenland i samarbeid med næringssjefer, NAV, Innovasjon Norge og Etablererkontorene har hele veien jobbet for at det skal skapes nye arbeidsplasser og at vi skal beholde kompetansen i vårt distrikt. 

Bo i Grenland 

På midten av 2000-tallet innså kommunene og Vekst i Grenland at all negativ fokus på nedlegging av arbeidsplasser i vårt distrikt, hadde gitt Grenland et dårligere omdømme enn fortjent. Med etableringen av prosjektet “Bo i Grenland” ønsket man å sette fokus på hva Grenland har å by på; full barnehagedekning, gode skoler, trygt miljø, rikt kulturliv, fritidsfasiliteter med mer. Formålet var å trekke til seg både de “kloke hodene” og nyetableringer. I “Bo i Grenland” sin regi ble det arrangert flere møteplasser i Oslo i siste halvdel av tiåret. Fra og med 2012 ble det fra kommunene besluttet at den enkelte kommune heretter skal videreføre “Bo i Grenland”-arbeidet. 

Nyskaping 

Gjennom 20 år har Vekst i Grenland vært involvert i flere tusen små og større prosjekter. Retningslinjene for hvem som skal få midler har endret seg gjennom tidene, men hovedfokuset har hele tiden vært å SKAPE. 

I forbindelse med markeringen av våre 20 år, ble det et “dypdykk” ned i arkivene for undertegnede, for å se hvem og hva som har fått hjelp fra Vekst i Grenland. 20 utvalgte prosjekter ble presentert i vårt jubileumsmagasin som ble utgitt i november 2012. 

I begynnelsen hjalp Vekst i Grenland både små og store, kultur og næring, bare søker var hjemmehørende i Grenland. De siste årene har vi gått bort fra å støtte utstillinger og festivaler, og konsentrer oss heller om de prosjektene hvor det er signaler om etablering av flere arbeidsplasser. Det er mange bedrifter som i dag “står på egne ben” og bidrar til store summer i lokalsamfunnet, som i sin tid fikk “fødsels-hjelp” fra Vekst i Grenland. 

Samfunnsregnskapet 

Ånund Olsen og Erik Vegge i EO-Funktion hadde en drøm om å utvikle et nytt produkt til hjelpemiddelbransjen. God starthjelp fra Skien kommune og Vekst i Grenland gjorde drømmen til virkelighet. Steinar Riis og Per Wold fra Vekst i Grenland opprettet kontakt med David Hart i England. Møtet resulterte i en lisensavtale med David Hart, og NF-Walker® ble snart en realitet. 

I 2007 vant Ånund Olsen TV-konkurransen “Skaperen” på TV2 med et nytt produkt for bevegelseshemmede, Inno-walk®. 

I dag har EO-Funktion skiftet navn til Made for Movement og har over 40 ansatte. 

I september 2012 presenterte Made for Movement sitt samfunnsregnskap. Med en forventet omsetning på 75 millioner i 2012 kunne Made for Movement trygt kalles en suksess. 

I alt har bedriften hatt en samlet verdiskaping på 184 millioner kroner i løpet av de siste ti årene. I tillegg regner man med at cirka 65 prosent av innkjøpte varer og tjenester skriver seg fra regionalt næiringsliv; noe som utgjør cirka 100 millioner kroner i ti år. 

- Verdiskapingen som Made for Movement har tilført det offentlige i form av skatter og avgifter, kan alene drifte Vekst i Grenland i mange år, sa en fornøyd Ånund Olsen under pressekonferansen. 

Vekst i Grenland jobber videre med flere spennende prosjekter, som vi håper vil oppnå samme suksess som foreksempel Made for Movement.

Fra AS til IKS

I 2013 ble det bestemt fra eierne sin side at Vekst i Grenland AS skulle legges ned, og at et nytt næringsselskap skulle opprettes som et IKS. Etter nøye vurderinger ble selskapsnavnet "Vekst i Grenland" videreført og samtlige ansatte i AS'et ble tilbydd jobb i det nye IKS'et. Det nye selskapet fikk også med seg de tidligere næringssjefene. Vekst i Grenland IKS jobber videre for å styrke arbeidsplassene i vår region, i tillegg til en del oppgaver som tidligere lå hos den enkelte kommunes næringsavdeling.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.