Gml. Areal og infrastruktur

Et knutepunkt for industriell og offentlig infrastruktur. Grenlandsområdet er det tettest befolkede området mellom Oslo og Kristiansand. Antallet innbyggere øker nå for første gange på mange år, takket være blant annet oppgradert infrastruktur.

Bilder hentet fra www.arealguiden.no Her får du en oversikt over næringsarealer i Grenland.

Grenland er et av Norges største produksjonssteder for prosessindustrien og har vært en sentralt industri- og havnsted. Infrastrukturbegrepet har derfor dreiet seg mye rundt det industrielle tyngdepunktet.

Gjennom århundrer, ja faktisk over et årtusen, har Grenland vært sentralt industri- og havnested. Fra 1600-tallet og frem til 1980 tallet var også moderne vei- og jernbane infrastruktur et kjennetegn. Gjennom «oljealderen» var ikke landbasert industri like «sexy». De norske eierne flyttet kapital og mye av Grenlandsindustrien fikk internasjonale eiere. Dette er kanskje en årsak til at området ble hengende etter i moderniseringen av veinettet.

Til tross alle nedleggelser, fortsatte produksjons- og produktivitetsforbedringene. Havna vokste videre til den med størst volum i Oslofjorden, og etter hvert begynte man å snakke om jernbane.

Ny jernbane var ikke like populært. Telemarspolitikerne ble sett på som raritet når de prioriterte ny jernbane fremfor vei. Men viljen var så sterk at politikerne i 1998 forskutterte planleggingsmidler for staten til det sporet som nå bygges mellom Larvik og Porsgrunn.

I 2001 ble det vedtatt en trase for sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen gjennom Grenland. Tospors jernbane fra Larvik til Porsgrunn vil stå ferdig 2018. Sammen med Vestfold forventes det tospors Vestfoldbane komplett innen 2026. «Genistreken» som sammenkoblingen av Sørlands- og Vestfoldbanen kalles, bør være ferdig utbygd straks etter 2030.

Øst-vest-forbindelsen

Vei og er også viktige for området. Neste år (2017) vil en 4-felts motorvei som strekker seg mellom Oslo og Grenland være klar. Dermed vil øst-vest forbindelsene være totalt fornyet i løpet av kort tid.

Et samarbeid med naboen om fremføring helt fra Oslo til Grenland måtte skje i et sett av utbyggingsprosjekter som utgjorde et hele. Dette var ikke helt etter naboens smak, som heller ville stoppe i Larvik og sette bomstasjonen på fylkesgrensen. Vekst i Grenland, NHO og Fylkeskommunen tok diskusjonen med departement og nabo. Og i 2004, ble vi enige. Byggingen startet med den mest ulykkes utsatte strekningen og neste år vil vi ha en ferdig  4-felts motorvei fra Oslo til Grenland. Samtidig settes det i gang utvidelsen til 4-felts E18 gjennom Grenland som vil stå ferdig ca. 2020

Nord-syd-forbindelsen

Breviksbanen, Bratsbergbanen og Tinnosbanen danner en flott kjede i Telemark. Breviksbanen er en av de mest aktive godsbanene i landet, og Bratsbergbanen er nødvendig forlengelse av denne. Begge vedlikeholdes og utvikles med behovet. Skulle noen for eksempel bli interessert i å omdanne tømmer til drivstoff er kjeden med Tinnosbanen og tilkoblingen til Sørlands- og Vestfoldbanen en perfekt kombinasjon for både råstoff og ferdigvaredistribusjon. Fra Breviksterminalen går det flere godstog ukentlig, i begge retninger, med løstraller til Bergen, Oslo og Trondheim. Et helt nytt tilbud som markedet har respondert godt på og som direkte flytter trailere fra vei til bane. Gjenoppbygging av de gamle industrisporene, som for eksempel til Herøya industripark, er under vurdering og vil bli gjort om markedet responderer positivt.

Når det gjelder vei handler Nord-syd forbindelsen like mye om den nasjonale øst-vest forbindelsen.

E134 har lenge vært godsets foretrukne vei. Derfor burde ikke vegvesenets anbefaling av denne veien som hovedforbindelse være noen overraskelse. Det er også ganske mange prosjekter i gang på dagens E134 med forbindelsesveier og prosjekter som bedrer fremkommeligheten. H-forbindelsen med ytterpunktene i Bergen, Haugesund, Drammen og Grenland knytter øst og vest sammen med havner og viktige knutepunkter for næringslivet. Grenland er et knutepunkt for industriell og offentlig infrastruktur. Derfor er området interessant for internasjonale industrielle investorer. I en tid hvor det fokuseres mer på landbasert næringsutvikling er Grenland en trygg havn, i mer enn en forstand.

Petter Ellefsen. Spesialrådgiver Vekst i Grenland. petter@vig.no 

Øyvind Solbakken. Næringsutvikler Vekst i Grenland. os@vig.no 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.