Maksløsning for samarbeid

Maksløsning for samarbeid om næringsutvikling i Grenland

Folketallet i Grenland økte med 5% og antall arbeidsplasser med 4% fra 2000 til 2014. Landsgjennomsnittet var på hhv 14% og 16%. Sammenliknet med nasjonale tall, er det riktig å si at Grenland henger etter. Men med tanke på utfordringene i regionen og omstillingen mange bedrifter har vært gjennom de siste årene, er det grunn til å hevde at Grenland er frampå.  

Rundt 2000 industriarbeidsplasser forsvant i perioden. Hydro Magnesium, Union og REC er tre store bedrifter som ble borte. De tok med seg mange arbeidsplasser, også hos underleverandører og i servicenæringene. Til tross for dette, er det like mange arbeidsplasser i privat sektor i dag som for 15 år siden. Tap av arbeidsplasser innen industrien har blitt oppveid av nye arbeidsplasser innen andre næringer. Det er det grunn til å glede seg over.

Vi gleder oss i Vekst i Grenland IKS, samtidig som vi jobber for endra flere arbeidsplasser og økt attraksjonskraft i regionen. Vi får best resultater når vi jobber sammen.  Det vet Grenlandskommunene. De har derfor samordnet sitt næringsarbeid i Vekst i Grenland, og overført sine næringsressurser, herunder kommunale næringssjefer, til selskapet. Fra 2014, er Vekst i Grenland kommunenes mottaksapparat og saksbehandler i næringssaker. Vi trekkes inn i prosjekter og aktiviteter på oppdrag fra kommunene. 

Hver kommune har sin egen kontakt/ressurs i Vekst i Grenland. De har kontortid både hos kommunene og i selskapets lokaler på Klosterøya i Skien. Kommunekontaktene gjør i stor grad det de tidligere næringssjefene gjorde. Men i tillegg har de ansvarsområder som går på tvers av kommunegrensene. På denne måten betjener vi våre eiere enkeltvis og har en regional tilnærming i arbeidet.

Gode samferdselsløsninger er viktig for næringslivet både med tanke på kommunikasjon og som utgangspunkt for næringsvirksomhet. Vekst i Grenland kan ikke ta æren for at det bygges dobbeltspor fra Larvik til Porsgrunn eller at det bygges ny firefelts E18 fra Larvik til Bamble. Men vi har bidratt. Gode samferdselsløsninger krever regional tilnærming. Dette er et av våre satsningsområder.

Jeg begynte i Vekst i Grenland for 6 måneder siden. Siden den gang har jeg hørt mange si at «i Grenland/Telemark må vi bli flinkere til å samarbeide på næringsområdet».  Jeg er enig i det. Men hva gjelder Grenlandskommunene, har de allerede valgt maksløsningen ved å gjøre Vekst i Grenland til deres felles næringsavdeling.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.