Næringsliv og arbeidsplasser i nærheten

Ny samfunnsplan er nå ute til førstegangsbehandling i komiteer og skal til formannskapet sist i måneden. 

Leserinnlegg av Tore Halvorsen, næringsutvikler Drangedal; 

Næring og næringsutvikling er naturlig nok et svært sentralt tema. En slik plan skal peke ut de store linjene, som det heter. På noen områder er planen ganske tydelig i forhold til å peke på hva som er viktig og betyr noe i forhold til å oppnå resultater. Vi er alle opptatt av å skape lokale arbeidsplasser som kan sikre livsgrunnlag i hele bygda. Men, hva hjelper? Hvordan få til dette?

Vi bør alle rette en takk til Drangedal Næringsforeningen og deres tillitsvalgte som ved ubetalt innsats viser samfunnsansvar. Det er frivillig innsats som gagner mer enn egen bedrift og som skaper god kontakt mellom næringsliv og virkemiddelapparat. Kunnskap, samarbeid og gjensidig forståelse er helt avgjørende for å få til effektive tiltak. Vil her nevne noen områder som ny samfunnsplan ber oss tenke nøyere på:

En: Begrepet pendling. Nær halvparten av oss pendler, det er ikke unikt for Drangedal. Selv i byregionene er det vanlig å bo i en kommune og jobbe i en annen. Folk pendler på kryss og tvers i dag for å jobbe. I et bredt utvalg av jobber. Det gjøres et nummer av at mange pendler til Kragerø. Det er nesten som lokale arbeidsplasser å regne. For den som jobber er det uinteressant om jobben er i Drangedal kommune eller Kragerø. Det som er interessant, er hvor langt det er til jobben. I tid, og ikke kilometer. Hvor lang tid tar det å komme på jobb? Å ha et godt tilbud av varierte jobber i rimelig nærhet er et gode.

To: Hytteutvikling. Drangedal må ha større fokus på å få resultater. Det betyr at kommunen må legge til rette for tiltak som øker hyttesalg. Et salg på 30 nye hytter i året vil bety 60 nye millioner investert i Drangedal hvert år. Opphold på de nye hyttene gir økning i handel og kjøp av tjenester på 2 millioner hvert år. Fokus må være: hvordan klare og nå et mål om 30 hytter til god pris? Hva kan kommunen bidra med? Hvem er flinkest til å skaffe kjøpere? Hva er gevinsten for samfunnet?

Tre: Vekstambisjoner. Fokus må være på bærekraftige arbeidsplasser. Nye arbeidsplasser skapes av bedrifter med vekstambisjoner, som derfor tar økonomisk risiko. Arbeidsplasser for framtida, som retter seg mot krav og forventninger i et moderne arbeidsliv. Jobbene må oppleves som attraktive, med et godt faglig miljø, gi faglig utvikling og imøtekomme arbeidstakers utdanning og kompetanse. Det er ikke slik at hvem som helst kan gå inn i hvilken som helst jobb.

Enten kommer arbeidsplassene til området, eller så må området tiltrekke seg arbeidskraften. Sånn har det alltid vært. Hva har Drangedal å tilby? Om de gode, attraktive arbeidsplassene er i offentlig eller privat sektor spiller liten rolle. Privat sektor har problemer med å skaffe søkere med riktig kompetanse, og mener det hindrer vekst. Det er vanskelig å finne Drangedøler til disse jobbene. Noen velger å pendle inn, men vi ser at familien i liten grad følger med. Da kan arbeidsforholdet bli kortvarig. Det første en utenbygds bedrift spør etter mht. etablering hos oss, er om det er tilgang på kompetent arbeidskraft. Har vi 15 ledige IT-folk? Klarer vi å rekruttere 15 utenfra?

Dette er tre utfordringer vi skal tenke på når vi lager en handlingsplan. Vi er alle for målet om flere kortreiste arbeidsplasser, men behøver kanskje å tenke mer før vi kan forene oss om tiltakene.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.