Kapitalparadokset

Det spesielle for vår nasjon er at vi har en svært rik stat som tar eierposisjoner i næringsliv over hele verden - mens vi har en befolkning og et nasjonalt næringsliv som har relativt små finansielle muskler.

Norge med sitt Pensjonsfond Utland («Oljefondet») er som kjent en betydelig internasjonal investor. Staten opptrer også i noen grad som direkte investor i Norge; primært i delvis statseide selskaper og ved blant annet investeringsvirksomheten Investinor.

Forsvinner til utlandet

Resultatet er at vi i for liten grad greier å oppkapitalisere spennende norske teknologiprosjekter. Mange av disse forsvinner ut av landet fordi utenlandske investeringsmiljøer finner dem interessante. Vi og mange andre mener dette er utarmende for nyskaping og vekst i Norge.

Regionalt nyskaping

I arbeidet med Strategisk Næringsplan (bør linkes internt) for Grenland har temaet risikokapital og andre virkemidler for å sikre kraft i det regionale nyskapingsarbeidet en sentral posisjon. Et konkret tiltak er å etablere en kommersialiseringsenhet som nettopp skal gi gode ideer kompetanse og kapital i tidlig fase.

Vi kan vel alltid ønske oss et større engasjement fra statlig hold; ikke minst knyttet til tidligfase investeringer (såkornfond, pollenfond, mv). Viktig er det også å rette blikket mot andre teknologi- og vekstområder enn olje/gassektoren. Det går rykter om at det vil bli en ny runde med etablering av regionalt forvaltede såkornfond der staten vil være en 50%-eier. Det betyr at andre aktører må stille med de øvrige midlene. Telemark – eventuelt i samhandling med omkringliggende fylker – bør arbeide for å sikre forvaltningen av ett av de fem påtenkte fondene.

Trenger ikke flere nølende grep

Det paradoksale er altså at vi har en rik stat som først og fremst posisjonerer seg med eierskap i internasjonalt næringsliv; dvs utenlandske bedrifter som konkurrerer med norske bedrifter på et verdensmarked. Dette skjer samtidig som svært mange vil hevde at det er for lite tilgjengelig både statlig og privat risikokapital i Norge. Vi tillater oss å mene at dette er en viktig politisk prinsippdiskusjon. Noen nølende grep tas fra tid til annen fra statlig hold; men vi mener dette ikke er nok.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.