ViG her eller der?

Årets generalforsamling går inn i historien som den lengste jeg har vært med på. Drøfting av én sak medførte høy temperatur blant eierne våre.

Ståle Tveit, administrerende direktør Vekst i Grenland.

Dette er mitt første innlegg på ViG sin nye blogg. Som de fleste skjønner, legger vi nå om hjemmesidene våre på en god del områder. Mer info om dette ved en senere anledning. 

Mediabildet bærer preg av beslutningen i ViGs Generalforsamling den 10. mai på Quality Hotel & Resort Skjærgården. 

Jeg vil i det følgende oppsummere og kommentere dette.

2 timers generalforsamling

Vanligvis pleier styreleder og eiere å avvikle generalforsamling i ViG på ca 20 minutter. I år hadde imidlertid styret varslet en sak om vedtektsendringer slik at selskapets kontoradresse kunne endres til Skien kommune for å gi rom for samlokalisering mellom ViG og en rekke andre regionale og fylkesdekkende utviklingsaktører på Klosterøya – kalt Næringslivets Torg. For første gang i min historie som ansatt i ViG  fikk vi derfor en to timer lang generalforsamling. Og til overmål var det hele  to «timeouts» underveis.

Stort fokus på regionale fellesoppgaver

Tidligere på dagen hadde Grenlandsrådet et møte der grunnleggende spørsmål rundt det regionale samarbeidet ble diskutert. Konklusjonen var tydelig; det er svært viktig at regionens seks kommuner samler seg om viktige utviklingsoppgaver – både for å sikre smart samhandling Grenlandskommunene imellom, for å sikre gode prosesser med naboregionene og ikke minst i dialog med sentrale myndigheter. Så vet vi alle at det innad i Grenlandssamarbeidet kan gå hett for seg når konkrete lokaliseringsspørsmål skal diskuteres – her tror jeg Grenlandssamarbeidet er i godt selskap med mange andre regionale samarbeidskonstellasjoner i Norge. Det er noe «urnorsk» over dette med lokaliseringsdiskusjoner.

Om avstemmingene

Det var varslet at Bamble kommune ville fremme forslag om utsettelse av saken knyttet til vedtektsendringer. Dette forslaget fikk støtte fra Porsgrunn kommune, Kragerø Kommune og Naturvernforbundet i tillegg til Bamble kommune – i alt 46% av stemmene. Her var det behov for simpelt flertall, følgelig ble utsettelsesforslaget nedstemt.  Det ble deretter en realitetsbehandling av styrets forslag til vedtak. Det ble et tidvis heftig ordskifte rundt dette forut for avstemming,  og etter at stemmene var talt opp var det 58% for styrets forslag. Man trengte imidlertid 2/3 flertall; følgelig ble styrets forslag nedstemt.

Hva nå?

Med ett unntak mener vi som arbeider i ViG at eiernes beslutning i Generalforsamlingen på alle måter er til å leve med. ViG har vært på Kjølnes siden oppstarten i 1992. Her er vi samboere med mange spennende miljøer, vi har et utmerket vertskap og vi har en høyskole nær oss i en rivende utvikling. Dog mener jeg fortsatt ut fra en faglig vurdering at samlokalisering på Næringslivets Torg ville være bedre, men dette er på ingen måte avgjørende for å kunne gjøre den jobben vi er satt til. Et svært viktig - og egentlig ubestridelig - argument for samlokalisering er hensynet til brukerne (grundere, nyskapere) – disse vil på et Næringslivets Torg finne alt på ett sted. Hva styret og eierne nå ønsker å gjøre videre med samlokaliseringsspørsmålet gjenstår å se. Inntil videre jobber vi for fullt med å realisere ambisjonene i selskapets handlingsplan for 2012. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.