Fond

Vekst i Grenland forvalter Grenland Næringsfond, Skien Næringsfond, Drangedal Kommunale Næringsfond og Kragerø Kommunale Næringsfond.

Grenland Næringsfond

Grenland næringsfond ble etablert 2014 basert på overført egenkapital fra Vekst i Grenland AS (slettet selskap). Midlene skal brukes til nyskapingsprosjekter hos etablerte eller nystartede bedrifter med høyt jobbskapingspotensial i kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Finansiell risikoavlastning gis primært som utviklingslån (lån uten pantsikring). I noen tilfeller brukes også aksjekapital. Det er styret i Vekst i Grenland IKS som behandler søknader over 200.000 kr. Søknader under dette håndteres av daglig leder i ViG. Vedtektene til Grenland Næringsfond finner du her. Søknader kan sendes post@vig.no

Skien Næringsfond

Etablert i 1982. Fondets formål er å bidra til utvikling av et mangfoldig næringsliv i Skien kommune. For øvrig er søknadsbehandling og vilkår nokså likt som for Grenland næringsfond. Skien næringsfond as gir ikke støtte til kultur- og idrettsarrangement. Vekst i Grenland IKS administrerer Skien Næringsfond. Ta kontakt med Ståle Tveit for spørsmål.

Stiftelsen Geneticum

Stiftet av Telemark fylkeskommune, Skien Næringsfond AS, AS Telelab og Bionor AS. Stiftelsen skal, på forretningsmessig basis drive undervisning, forskning og annen virksomhet innen bioteknologi. Fondet skal bidra til et sterkere bindeledd mellom næringslivet i Telemark, forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Telemark og universitetsmiljøer i Norge og utlandet. Midlene (utviklingslån og tilskudd) skal brukes til å fremme nyskaping og utvikling av nye forretningsideer innen medisin/bioteknologi i Telemark.

Søknader: sendes til post@vig.no

Drangedal kommunale næringsfond

Drangedal har kommunalt næringsfond. Dette er en tilskuddsordning fra Staten, som en del av deres regionalpolitikk, som gir kommunene midler til lokale næringsutviklingstiltak. Det er vedtatt egne retningslinjer for tildeling og bruk av midlene. Søker kan søke digitalt på nettsidene til kommunal- og regional departementet, www.regionalforvaltning.no.

Utlysning av midler
Bedrifter kan søke midler fra Drangedal kommunale næringsfond for 2017. Det vises til opplysninger på Drangedal kommune sin hjemmeside under “næring” og kommunalt næringsfond. 

Kragerø kommunale næringsfond 

Kragerø har kommunalt næringsfond. Dette er en tilskuddsordning fra Staten, som en del av deres regionalpolitikk, som gir kommunene midler til lokale næringsutviklingstiltak. Det er vedtatt egne retningslinjer for tildeling og bruk av midlene. Søker kan søke digitalt på nettsidene til kommunal- og regional departementet, www.regionalforvaltning.no

Andre fond:

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond har som mål å bidra til vekst og utvikling i Telemark fylke. Det skal legges vekt på prosjekter og tiltak som underbygger en langsiktig og positiv befolknings- og næringsutvikling. Les mer om Telemark Utviklingsfond.

Klosterøyafondet

Klosterøyafondets formål er å legge til rette for etablering og nyskaping av næringsaktiveteter og andre tilliggende formål som bidrar til økt sysselsetting og aktivtet på Klosterøya i Skien og i Grenlandsregionen forøvrig. Les mer om Klosterøyafondet.

Regionale Utviklingsmidler

Telemark Fylkeskommune forvalter regionale utviklingsmidler og fordeler disse på ulike formål og tiltak i hele fylket. Les mer om regionale utviklingsmidler.

Søknadsskjema

Ønsker du økonomisk hjelp? Ta kontakt med oss via søknadsskjema.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.