Møte Representantskapet 15. april 2016

Representantskapet i Vekst i Grenland IKS i Siljan, 15. april 2016.

Protokoll

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 15. april 2016 i Siljan. Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five, Erik Næs og Jan Terje Olsen

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss, Janicke Andreassen og Anne Karin A. Hansen

For Bamble kommune: Hallgeir Kjeldal, Heidi Herum og Jon Pieter Flølo

For Siljan kommune:  Kjell A. Sølverød, Kim Vegard Rekvik og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal og Henriette Fluer Vikre

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne og Magnus Straume

Sak 1: Åpning ved representantskapets leder, herunder godkjenning av innkalling

Robin Kåss var møteleder. Innkallingen til representantskapetsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Opptelling av hvor mange stemmer som er representert

Alle eierkommunene var representert. 17 av 18 medlemmer var til stede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3: Valg av to til å undertegne protokoll

Henriette Fluer Vikre og Magnus Straume ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Årsberetning og -regnskap 2015

Representantskapet godkjente Vekst i Grenland IKS' årsberetning og -regnskap for 2015.

Sak 5: Finansieringsmodell, prinsippsak

Hedda Foss Five ba om at saken utsettes med henvisning til vedtaket i Skien bystyre 14. april 2016. Representantskapet vedtok å utsette saken til sitt neste møte. Vedtaket i Skien bystyre oversendes Ordførerkollegiet.

Sak 6: Valg av styret

Det ble vedtatt at dagens styre blir sittende til neste mtøe i Representantskapet

Sag 7: Valg av Representantskapet leder og nestleder

Robin Kåss ble valgt til leder og Tor-Peder Lohne til nestleder av Representantskapet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.