Møte Representantskapet 20. november 2015

Representantskapet i Vekst i Grenland IKS i Siljan, 20. november 2015.

Protokoll

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 20. november 2015 i Siljan.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five, Erik Næs og Jan Terje Olsen

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss, Janicke Andreassen og Anne Karin A. Hansen

For Bamble kommune: Hallgeir Kjeldal og Heidi Herum

For Siljan kommune:  Kjell A. Sølverød og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikra og Henriette Fluer Vikre

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne, Arnt Olav Brødsjø og Magnus Straume

Sak 1: Åpning ved representantskapets leder, herunder godkjenning av innkalling

Hedda Foss Five var møteleder. Innkallingen til representantskapsmøtet ble enstemmig godkjent.

 

Sak 2: Opptelling av hvor mange stemmer som er representert

Alle eierkommuner var representert.  16 av 18 medlemmer var til stede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3: Valg av to til å undertegne protokoll

Anne Karin A. Hansen og Kjell Sølverød ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Rammer for driftsåret 2016, herunder overordnede mål og rammer for virksomheten, økonomi/budsjettplan og tilskudd fra deltakende kommuner

Representantskapet godkjente grovbudsjettet for Vekst i Grenland IKS inkl. Etablererkontoret Grenland.

Sak 5.  Finansieringsmodell, prinsippsak

Saken ble utsatt etter forslag fra Skien kommune. Representantskapet ba ordførermøtet avgjøre om saken skal behandles på ekstraordinært møte i representantskapet i forbindelse med møte i Grenlandsrådet i februar eller på ordinært møte i representantskapet i april 2016. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.