Møte Representantskapet 24. november 2017

Møte Representantskapet 24. november 2017 i Bø.

Protokoll

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 24. november 2017 i Bø.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five og Jan Terje Olsen

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss og Janicke Andreassen

For Bamble kommune: Hallgeir Kjeldal og Vibeke Abrahamsen (vara)

For Siljan kommune: Kjell A. Sølverød og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikra og Charlotte T. Sætersdal

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne, Magnus Straume og Arnt Olav Brødsjø

Sak 1. Åpning ved representantskapets leder

Robin Kåss var møteleder. Innkallingen til representantskapsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Opptelling av stemmer

Alle eierkommuner var representert.  13 av 18 medlemmer var til stede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3. Valg av to til å undertegne protokoll

Hedda Foss Five og Hallgeir Kjendal ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4. Behandling av sak om rammer for driftsåret 2018

Representantskapet godkjente Vekst i Grenland IKS' grovbudsjett for 2018, som justeres og følges opp i tråd med vedtak i Grenlandsrådet.

Sak 5. Aktiviteter 2017 - statusrapport fra Styret

Representantskapet tok statusrapporteringen til orientering. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.