Møte Representantskapet 25. november 2016

Representantskapet 25. november 2016

Protokoll

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 25. november 2016 i Siljan. Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five og Erik Næs

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss, Janicke Andreassen og Anne Karin A. Hansen

For Bamble kommune: Heidi Herum, Jon Pieter Flølo og Hege Bråthen

For Siljan kommune:  Kjell A. Sølverød, Kim Vegard Rekvik og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal og Henriette Fluer Vikre

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne, Magnus Straume og Arnt Olav Brødsjø

Sak 1: Åpning ved representantskapets leder

Robin Kåss var møteleder. Innkallingen til representantskapetsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Opptelling av hvor mange stemmer som er representert

Alle eierkommunene var representert. 17 av 18 medlemmer var til stede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3: Valg av to til å undertegne protokoll

Anne Karin A. Hansen og Heidi Herum ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Behandling av sak om rammer for driftsåret 2017

I grovbudsjettet hadde styret lagt inne økning i rammen på kr. 1 200 000 knyttet til gjennomføring av ny strategisk næringsplan. Reprsentantskapet ønsket ikke en slik økning, og godkjente et grovbudsjett med en totalramme på kr. 15 910 000.

Sak 5: Diskusjon om eierstyring sett opp mot ny SNP og tiltaksplan

Representantskapet tok diskusjonen om eierstyring m.m. til orientering.

Sak 6: Valg

Representantskapet vedtok å videreføre dagens styre i påvente av felles eierskapsprinsipper for grenlandskommunene.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.