Strategisk næringsplan for Grenland

Etter behandling i Grenlandsrådet og de seks grenlandskommunene foreligger det nå en ny strategisk næringsplan for Grenland (SNP). Planen gjelder for perioden 2017-2020.

Ny SNP er grenlandskommunenes plan og vil følges opp av kommunene, bl.a. gjennom kommunenes felles næringsapparat Vekst i Grenland IKS.Planen har ett mål: Økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende landsgjennomsnittet. Skal regionen nå målet må den stå samlet, bli mer synlig og enda mer attraktiv. Dette gjenspeiles derfor i planens visjon og tre innsatsområder. Innenfor innsatsområdene er det en rekke strategiske grep som bygger opp under målet.

Organisering

Arbeidet med ny SNP har pågått i perioden januar 2016 til desember 2016. Planen er utarbeidet av Vekst i Grenland på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet. Det operative arbeidet i utformingsprosessen har vært gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Vekst i Grenland og Telemark Fylkeskommune. En prosjektgruppe bestående av representanter fra næringsliv, administrasjonen i grenlandskommunene, Telemark fylkeskommune og virkemiddelapparat har deltatt i utformingsprosessen. Rådmennene i grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune har vært styringsgruppen. Styret i Vekst i Grenland er holdt orientert om arbeidet gjennom prosessen.

Arbeidet med SNP er gjennomført i tett samarbeid med Telemark fylkeskommune. Dette for å legge til rette for samordning mellom kommunenes næringsutviklingsarbeid og Fylkeskommunenes kommende arbeid med regional plan for nyskaping og næringsutvikling.

Utformingen av ny SNP har vært et delprosjekt under «Mer Vekst i Grenland – utvikling i by og omland». Dette er et prosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet, med delfinansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets Utviklingsprogram for byregioner (Byregionprogrammet).

Grunnlag for planen

Planen er et resultat av en omfattende medvirkning- og forankringsprosess. Det er gjennomført en rekke dialogmøter i forbindelse med utformingen:

  • Med grenlandskommunene og fylkeskommunen gjennom møter i Grenlandsrådet, ordførerkollegiet, formannskap og hovedutvalg
  • Med næringslivet i stormøter og individuelt
  • Med samarbeidspartnere/virkemiddelapparatet

Presentasjonene og oversikt over innspill fra de større dialogmøtene finnes til høyre på siden.

Les også:

- Næringslivet stilte velvillig opp!
- Stor interesse for dialogmøte

Presentasjonene og oversikt over innspill fra de større dialogmøtene finnes til høyre på siden.

Til grunn for utformingen av SNP ligger et bredt kunnskapsgrunnlag:

Har du spørsmål om ny SNP? Kontakt Næringssjef for Grenland, Hanne Gro Haugland (gro@vig.no) 

Foto: Max Emanuelson

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.