Frankeh Yaya Colley

Jeg ønsker å gjøre en forskjell.

Frankeh Yaya Colley er en mann med mange talenter, flere kjenner nok godt til hans kvaliteter på fotballbanen, men også utenfor banen ønsker han å spille andre gode.

Frankeh Yaya Colley har båret på ideen ”brave project” i en årrekke. Dette er basert på egne erfaringer, men også gjennom hans jobb som fengselsbetjent, arbeid i skolesektoren og barnevernet.

- Jeg ønsker å gjøre en forskjell. Gjennom ”brave project” ønsker jeg å opprette et bindeledd mellom barn og ungdom fra minoritetsfamilier, og de offentlige instanser som skoler, sykehus, barnevern og fengsel. Vi må huske at det er en del kulturelle barrierer som for mange oppleves vanskelig. Det å finne sin identitet i omgang med den norske kulturen, og samtidig ha med seg kulturen som er forventet hjemmefra, kan og er vanskelig for mange barn og unge. Terskelen for å havne bort i kriminalitet og rus er dessverre i noen sammenhenger lav. Dette vil jeg gjøre noe med, forteller Frankeh med stort engasjement.

Frankeh Yaya Colley er svensk statsborger, han kom til Sverige som 8 åring fra Gambia. Da han ble 13 gikk turen videre til Norge, hvor han i dag er etablert med to barn og kjæreste.

- Jeg har selv kjent på kroppen hvordan det er å tilpasse seg ny kultur. Jeg har dessverre sett gode kamerater av meg som ikke har taklet det forventningspresset som det ligger i det å skulle finne sin identitet, når en har sterke krefter fra begge sider. Det oppleves som en kulturkræsj. Det å tilpasse seg ny kultur, samtidig ivareta forventingene fra kulturen en har fra sitt hjemland, eller fra familien, kan være vanskelig for mange.

Brave project

- Jeg har delt det inn i to kategorier. Forebyggende arbeid for minoritetsbarn i alderen 3-12 år. Prosjektet skal være et bindeledd mellom foreldre og barnehage, helsestasjon, barnevern og skole.
Det skal kunne bidra med familieveiledning, for å følge opp barn som kan ha eller får problemer i tidlig alder, knyttet til det å bli ordentlig integrert.

- Den andre gruppen jeg ønsker å jobbe med er ungdommer i alderen 12 – 18 år. Tett oppfølging av minoritetsungdom som skulker skolen, sliter på skolen, eller som kan være i faresonen for å havne bort i kriminalitet og rus.

- Det er ikke nok fokus på dette i samfunnet. Det å fange opp de signalene som er blant minoritetsbarn og ungdom, det å hjelpe de på veien. Det er fortsatt veldig tabu å be om hjelp, eller det å forstå at en trenger hjelp blant minoritetsfamilier.

Brave institusjon

- Drømmen er også å få etablert en institusjon i løpet av året. Jeg arbeider med å få på plass et samarbeid med kriminalomsorgen, for å få til alternativ til soning (paragraf 12 soning). Slik at jeg kan følge opp ungdommer tett, se hvert enkelt individ.

Vi ønsker Frankeh Yaya Colley lykke til videre i sitt arbeid med å få realisert sin drøm om å gjøre en forskjell.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Frankeh?

brave.prosjektet@gmail.com eller kom innom Startopp Klosterøya.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.