Startopp Klosterøya

Lokalt næringsarbeid er viktig.

Begrepet “to tanker i hodet samtidig” er forslitt, men er likevel relevant når vi snakker om næringsarbeid.

Spesialisering og regionale storsatsinger settes ofte opp mot lokalt næringsarbeid ute i kommunene. Dette er uheldig. Vi må klare begge deler. Det er viktig at Telemark og Norge utvikler spisskompetanse og bygger opp robuste fagmiljøer. Det er et godt tegn at innovatører fra andre steder kontakter Grenland når de vil gjennomføre industriprosjekter. 

Telemark må absolutt hegne om sin nasjonale posisjon innen industri og teknologi. Men vi må ikke glemme det vanlige næringsarbeidet ute i kommunene. Det er to grunner til det; et desentralisert fokus vil fange opp mange flere gode prosjekter, og dessuten vil det bygge forståelse for næringsliv ute blant den jevne innbygger.

Grenlandskommunene

Vi tester ut et konsept der vi samler næringsrelaterte aktiviteter på et sted. Drangedal er pilotkommune. Aktivitetene er lagt til en eksisterende lokal virksomhet. Vi kan dermed benytte deres lokaler/infrastruktur og kompetanse. 

Tilbudet er åpent alle dager. Der kan man få kontorplass. Vekst i Grenland gir ulike tjenester som etablererveiledning, holder kurs, møter, tar i mot besøk osv. Det lokale næringslivet som normalt faller utenfor offentlige støtteordninger, får likevel et tilbud.

Enkelte mener at det er vanskelig å få oversikt over virkemiddelaktører og at ting er komplisert. Opplever man det slik er det bare å kontakte Vekst i Grenland. Vi er primærtjenesten og kan veilede. Er det noe som er komplisert, vi vet vi hvem man skal henvende seg til. Og vi har «henvisningsrett»!

StartOpp Klosterøya

På Klosterøya er vi i ferd med å bygge opp et tilbud kalt Startopp Klosterøya. Dette er et fellesprosjekt mellom Bratsberggruppen, Klosterøyafondet og Vekst i Grenland. Tilbudet er rettet mot etablerer i oppstartsfasen. De får kontorplass som ligger «vegg-i-vegg» med oss. Det gjør at vi kan følge «nykommerne» tett. 

Når deres prosjekter er modne nok, kan de kobles på Innovasjon Norge, inkubatoren Proventia, Telemark Næringshage eller andre nasjonale/regionale ordninger. Vi ønsker at de som sitter i Startopp Klosterøya er aktive og påvirker utviklingen i startoppen. Målet er å bygge et grunder- og næringsmiljø.

Modellen er ubyråkratisk og billig

En slik desentralisert modell er avhengig av støtte fra lokale krefter, som næringsforeninger, banker, lokale bedrifter, «rike onkler» osv. Privat finansiering og initiativ er nødvendig. Offentlige instanser som Siva og Telemark fylkeskommune gir ikke direkte støtte til desentrale ordninger, men kanaliserer midler gjennom Proventia og Telemark Næringshage.

Vekst i Grenland

Ønsker å videreutvikle Startopp Klosterøya til også å fremme visjonære innovatører. Dette er et segment som får relativt lite oppmerksomhet i dag. Dette til tross for at forskning viser at slike miljøer er avgjørende for at steder skal lykkes. Lite oppmerksomhet kan henge sammen med at visjonære innovatører ofte må skape sitt eget marked og de bruker lang tid på å utvikle sine vare/tjeneste/konsepter.

Vekst i Grenland vil tilby en møteplass for disse aktørene der de kan komme sammen og utvikle kreative ideer. I tillegg til møteplasser, trenger vi en kultur og forståelse for hvordan slike miljøer fungerer. Dette vil neppe gi mange arbeidsplasser på kort sikt, men er viktig for å skape framtidas virksomheter.

For skal vi lykkes i næringsutviklingsarbeidet må vi ha mange tanker i hodet samtidig, herunder kortsiktige og langsiktige perspektiver.

Hanne Gro Haugland. gro@vig.no 
Næringssjef for grenlandskommunene / daglig leder Vekst i Grenland

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.