2018 - et ok år for Grenland

Den nyeste regionale analysen fra Telemarkforskning viser at 2018 var et OK år for Grenland. Vår region hadde en arbeidsplassutvikling som forventet og en grei befolkningsvekst.

Telemarkforskning ser på regioners næringsattraktivitet og bostedsattraktivitet. Det beregnes ut fra faktisk og forventet vekst. Et positivt avvik betyr at regionen er attraktiv. I 2018 hadde Grenland en forventet vekst på 630 private arbeidsplasser. Faktisk vekst ble 616.  Avviket er så lite at vi betegner næringsattraktiviteten som nøytral. Forventet nettoflytting var 15. Resultatet ble 58. Det betyr at Grenland hadde positiv bostedsattraktivitet.

Grenland har tradisjonelt hatt svak næringsattraktivitet og middels bostedsattraktivitet. Resultatet for 2018 er dermed bedre enn før. Det er selvfølgelig bra. Men det er «skyer i horisonten».

Tidligere i år viste SSB til sammenhengen mellom innvandring og sentralisering. Innvandringen er mindre enn tidligere. Innenlands flytting og fødselsoverskudd får større betydning. Flest innenlandske flyttinger skjer til sentrale områder. At mange unge flytter, gir økt fødselsrate i byene. Dermed blir kampen om de unge innbyggerne enda tøffere enn tidligere.

Grenland ser ut til å stille litt svakt i forhold til andre byregioner. Over tid har Grenland hatt lavere attraktivitet enn mange sammenlignbare regioner. I perioden 2009-2018 var Grenland ranket som 79 på næringsattraktivitet og 41 på bostedsattraktivitet av 85 regioner.

Ifølge Telemarkforskning må Grenland styrke sin attraktivitet dersom vi skal få befolkningsvekst, vi må levere mer enn forventet. Vi har en veg å gå for å hevde oss mot resten. Det gjelder å fortsette det gode arbeidet. Regionen må stå samlet, og med felles løsninger jobbe for økt verdiskaping og næringsutvikling. Vekst i Grenland IKS bidrar gjennom vårt tilbud til gründere og ledelse av en rekke prosjekter fra synliggjøringsprosjektet Powered by Telemark til arbeidet med å etablere et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse i Grenland.

Trenger du statistikk om ståa i Grenland? Regional analyse for Grenland 2018 er tilgjengelig i et interaktivt rapportformat på web. Analysen blir oppdatert kontinuerlig etter hvert som nye data blir tilgjengelig.   

Hanne Gro Haugland

Daglig leder Vekst i Grenland IKS

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.