Et godt år

Etter mange år «på hæla», går det godt i Grenland. Veksten i antall arbeidsplasser og produktiviteten er høyere enn landsgjennomsnittet, arbeidsledigheten er lavere enn på svært lenge og næringslivet er optimistisk.

Mye spennende er på gang. Noen stikkord er: førerløse elektrisk drevne lastebåter, hyperscale datasenter, vaske- og avisningshall for fly, og rensing av flygeaske. Vi har all grunn til å glede oss. ViG har hatt et aktivt år. Under følger en kavalkade over noe av det vi har drevet med.

Årskavalkade - Vekst i Grenland

 • ViG har mottatt nærmere 300 henvendelser til Etablererkontoret, gjennomført 230 etablererveiledninger, avholdt 21 SmartStartkurs med i snitt 12 deltakere, og avholdt 4 møter i Gründerforum med totalt 103 deltakere. Rundt halvparten av de som deltar i våre tilbud, etablerer bedrift.
 • Vi har vært involvert i nærmere 90 nyskapingsprosjekter, utbetalt tilskudd eller lån til 55 virksomheter/prosjekter på totalt nærmere 7 millioner kroner, spilt inn 36 kandidater til inkubatoren Proventia på Herøya, bidratt til at 50 bedrifter/prosjekter har fått eller er i ferd med å søke om støtte fra internasjonale, nasjonale eller regionale ordninger eller programmer. Noen spennende prosjekter er MSG Production, Magsil, Seabased, Norsep, Telemark Vei og Trafikksikring og Placidus.  
 • Vi har gjennomført en undersøkelse blant bedrifter som har fått støtte fra Grenland næringsfond og/eller Skien næringsfond i perioden 2014 til i dag.  61 ble spurt. Svarprosenten var på 70%. Undersøkelsen viste at på tidspunktet for utbetaling av støtten, hadde bedriftene totalt 112 ansatte. På undersøkelses-tidspunktet var tallet økt til 142. Bedriftene forventet en videre vekst til 427 ansatte i 2022.  Støtten fra ViG, kan ha noe av æren for denne veksten. 
 • Vi har arrangert 107 bedriftsbesøk med ordførere, rådmenn og andre fra kommunene. 
 • ViG har vært delprosjektleder i arbeidet med strategi for næringsarealer i Grenland. Strategien er nylig vedtatt av Grenlandsrådet. Strategien peker ut fire viktige næringsarealer som kommunene skal jobbe sammen om. Dette er Frier Vest (ny industri), Kjølnes-Kammerherreløkka (kunnskapsaksen), Moflata (helseklynge) og Gromstul (datalagring).
 • ViG deltar i Powered by Grenland med både midler og «mannskap».  Dette er et kommunikasjonsprosjekt som skal synliggjøre Grenlands fortrinn i nærings-sammenheng. Industrinettverkene- og bedrifter, banker, eiendomsselskaper og annet næringsliv som Skagerak Energi deltar. Prosjektet skal utforme felles budskap og profil, og være tilstede på strategisk viktige arenaer.
 • På oppdrag fra Grenlandsrådet, har ViG utarbeidet forslag til spilleregler og prinsipper for hvordan kommunene skal forholde seg til hverandre ved lokalisering av statlige arbeidsplasser.
 • ViG leder prosjektet helseinnovasjon Telemark. Prosjektet har bistått 15 helserelaterte virksomheter/prosjekter, som har fått mer enn 13,4 millioner kroner i støtte fra regionalt/nasjonalt virkemiddelapparat. 
 • På forespørsel fra Telemarkforsking, har ViG påtatt seg å være eier for et prosjekt om kreative næringer. Prosjektet skal komme med anbefalinger om offentlige strategier/tiltak for økt verdiskaping i disse næringene. Telemarkforsking har prosjektledelsen.
 • ViG er ansvarlig for prosjektet: Godskonsept Vestfold og Telemark. Målet er å få mer godstransport fra vei til bane. Som følge av prosjektet, vil Herøy Industripark og Jernbanedirektoratet jobbe fram en løsning for terminal på Herøya. Larvik havn har prosjektledelsen.
 • For sjette gangen har vi vært koordinator for Gründeruka i Telemark. Det ble gjennomført 12 arrangementer, som trakk rundt 900 deltakere. Tre av arrangementene ble streamet. Rundt 3200 seere har klikket seg inn på sendingene. ViG sto for flere av arrangementene, herunder Vekstkonferansen og nyvinningen Startgropa. 
 • Startgropa samlet nærmere 100 grundere og investorer på Kragerø Resort til faglig påfyll, konkurranser og mingling. Saga oppsyn vant pitchingkonkurransen og dermed kr 100 000 fra Innovasjon Norge. Brave fikk R8s «Flying startpris» og gratis kontorplass hos R8 i ett år og faglige råd av ulik art. 
 • ViG har videreutviklet www.arealguiden.no/Grenland, som er et webbasert kart som markedsfører næringsarealer i Grenland. 
 • Vi har utviklet og lansert www.vig.no/startopp/startopp-kart. Dette er også et webbasert kart, som gir gründere oversikt over hvem de kan kontakte for å få hjelp til å utvikle sin idè og virksomhet, samt informasjon om finansieringskilder, nettverk og startoppmiljøer i Grenland. 
 • ViG har feiret 25-årsjubileum med eiere, kunder og samarbeidspartnere. Det var en hyggelig dag med artige tilbakeblikk og refleksjoner, og mange gratulasjoner.
 • De siste tre årene har de tidligere kommunale næringssjefene vært ansatt i ViG. Grenlandsrådet har bestemt at disse ressursene skal tilbakeføres til kommunene. ViG styret og administrasjonen frykter at dette vil føre til et mer fragmentert og mindre effektivt og spesialisert næringsarbeid i Grenland. Men vi tar beslutningen til etterretning, og vil gjøre vårt beste for at ViG sammen med kommunene bidra til visjonen: Grenland – samlet, synlig og attraktiv, og målet: økt antall arbeidsplasser i regionen, minst tilsvarende landsgjennomsnittet. 

Et ordtak lyder: Ingen kjenner dagen før sola har gått ned. Det vi kjenner og vet er at 2017 snart er historie. Takk for alt godt samarbeid. Vi ser fram til 2018 med spenning og håp om et godt år med vekst og utvikling i Grenland. 

En riktig god jul ønskes alle.

Med vennlig hilsen 
Hanne Gro Haugland
Daglig leder Vekst i Grenland IKS

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.