Gode opplevelser i vinterføyka!

– oppsummering fra kveldsmøte i Siljan næringsforening 15. februar 2018

Årets første kveldsmøte

i Siljan næringsforening skjedde i et vær som for Siljanfolk helt sikkert er slik det skal være. Det var snøfiller store som femmere og en heftig vind som feide over Opdalen denne februarkvelden.

Ca 20 oppmøtte fikk først oppleve en helt ny driftsbygning på Hogstad gård der de unge bøndene Cecilie Aalmo og Anders Stensrød viste oss rundt. Her fikk vi se voksne kyr, lovende kviger og lekne kalver i et moderne anlegg tilrettelagt for kjøttproduksjon med høy dyrevelferd. Anlegget har en kostpris på rundt 7,5 mnok. Eierne har i hovedsak brukt regionale leverandører. Når produksjonen går for fullt vil gården kunne levere ca 60 tonn kjøtt pr år; dvs en omsetning i størrelsesorden 5,5 til 6 mnok. Innovasjon Norge BTV har vært en viktig medspiller; tilskuddsandelen er på gode 1,8 mnok. Øvrige lån er håndtert av lokale banker. På anlegget er 1 person ansatt i tillegg til eierne. Eierne understreket videre den gode tilgangen på leiejord og dyrefór i og utenfor Siljan til konkurransedyktige priser. Ca 2.000 rundballer konsumeres av dyrene hvert år. I tillegg har man tilgang til store mengder fórpoteter for Lågendalen på gunstige vilkår.

Honnør

Det er grunn til å gi honnør til unge bønder som satser i Siljan – dette er ordentlig stas og ordføreren sa i en kommentar at dette gir inspirasjon til andre i bygda; «…ambisjonen bør være at minst ett slikt nytt fjøs bygges i Siljan hver år!!». Ordføreren takket Aalmo/Stensrød med en blomsterbukett.

Etter gårdsbesøket fortsatte kveldsmøtet i den dugnadsoppsatte Grendehussalen i Opdalen. Her fikk vi servert deilig mat og drikke fra Gamle Lensmannens kjøkken. Styreleder Rigmor Emerense Håheim i Siljan næringsforening var dessverre influensasyk og kunne ikke delta. Møtet ble derfor håndtert av ordfører Kjell Abraham Sølverød i tillegg til styremedlemmene Morten Nystad og Terje Kristoffersen.

Vi fikk en oppdatering på forstudie knyttet til Gamle Saga; dette kan oppsummeres som følger:

  • Flere av gruppene har startet sitt arbeid. Det er viktig at innspill fra gruppene deles fortløpende for å sikre hensiktsmessig informasjonsflyt og kunnskapsdeling. Detter koordineres av styrets leder.
  • Terje Kristoffersen fra Treschow Fritzøe orienterte om flomvernanalyser som nå gjennomføres av Norconsult.
  • Ordføreren viste til besøk fra Grep som nå drøfter mulige aktiviteter i Siljan – kommunen er som kjent en av fire eiere i Grep Grenland. Grep understreker for sin del av beliggenheten av et «verk» tett på den vakre Siljanelva representerer attraktivitet for kommunens og regionens innbyggere, i tillegg å kunne gi en effektiv «stoppeffekt» for forbipasserende. Vedproduksjon i regi av Grep kan være interessant. En av møtedeltakerne påpekte viktigheten av at sysselsettingstiltak i regi av Grep eller NAV hensyntar temaer som konkurransevridning.
  • Historiegruppen har hatt møte og trekker frem spennende historiske elementer som smie, filesentral, støperi i tillegg til sagbruk som gjennom tidene har vært lokalisert i det aktuelle området.
  • Einar Ask fra Mekkis understreket interessen som ungdommer viser knyttet til ambisjonene på Gamle Saga. Reparasjon av utstyr som tilhengere, gressklippere, snøfresere, mopeder/sykler kan være relevante og samlende aktiviteter for ungdom på området.

 

Øvrige innspill:

  • Ordføreren informerte om Landbruksforum som skal arrangeres 4 ggr pr år; første gang 8. mars.
  • Siljan næringsforening ønsker ikke å uttale seg i den pågående diskusjon om barnehagelokalisering.
  • I fylket har vi Ungt entreprenørskap Telemark som kan være en god medspiller fremover; Bettina Abrahamrud ble spesielt nevnt.
  • Siljannavnet er godt kjent mange steder – bruk navnet ofte! …er budskapet

På slutten av møtet kunne Gjermund Sivertsen fortelle kort om utvikling i sitt firma popjazzonline.com. Han trenger etter hvert flere ansatte og mer areal. Denne og andre bedrifter i Siljan er aktive brukere av nettløsninger for leveranse av tjenester, generell kommunikasjon og ikke minst markedsføring. Morten Nystad understreket for sin del nytten av deltakelse i Telemark On-line. Det er svært viktig at næringsdrivende i Siljan utnytter tilgjengelig informasjonsteknologi på en god måte.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.