Grenland midt i 2012

Året så langt har hatt sine oppturer og nedturer. Kanskje mest ned vil noen si. 

Men heldigvis er ikke bildet helsvart. Parallelt med dårlige nyheter fra REC og PP her i Grenland har bearbeidingen av nye vekst- og etableringsmuligheter hos aktører som ViG, Innovasjon Norge Telemark, Herøya Industripark, m fl, vært mer omfattende enn på lenge. Det generelle inntrykket i næringslivet viser også større optimisme i år enn i fjor. Videre er det slik at store deler av Norge – ikke minst de regionene som er tett på olje-servicesektoren - har svært høyt «trøkk». Og det er en stor fordel for oss i Grenland at det går bra med resten av Norge. 

Så er det fortsatt slik at store deler av Europa bokstavelig talt knaker i sammenføyningene. Dette synes å være et vedvarende syndrom der enkelte spesialister mener vi må 15 år frem i tid før vi kan forvente mer normale forhold. Vi snakker følgelig om dype strukturelle problemer og der jakten på gode grep pågår kontinuerlig. Som både økonom og næringsutvikler er jeg naturlig nok opptatt av disse spørsmålene. Det viser seg så langt at det er svært komplisert å gjennomføre økonomiske og politiske grep som både virker, og som finner aksept hos en allerede presset befolkning. 

Hvordan det egentlig står til i midtens rike, Kina, er også en bekymring for mange. Analytikere mener situasjonen med redusert vekst, eiendomsbobler, mv kan ha langt mer vidtrekkende konsekvenser enn det vi hittil kjenner til. Og Kinas utvikling betyr som kjent mer og mer for utviklingen i resten av verden.

Våre hjemlige utfordringer synes i det korte perspektivet å virke rimelig håndterbare. Som nasjon bekymrer vi oss kanskje mest for det mange kaller en usunn vekst i boligprisene. Fra vårt ståsted lytter vi oppmerksomt til meldinger fra industrielle miljøer som frykter internasjonal prisutvikling på råvarer og ferdigvarer i kombinasjon med opplevelsen av svekket norsk konkurranseevne, både på grunn av valutautvikling og lønnsvekst.. Vi har vært skjermet i vår egen boble så langt, men det vil være naivt å tro at dette vil kunne vedvare dersom utviklingen internasjonalt ikke snart snur. 

REC og PP har jeg nevnt. Prosesser er i gang for å minimere de ledighetsmessige konsekvensene. Inntrykket er at NAV gjør en god jobb i denne sammenhengen. Viktig er det også at verdifull teknisk og markedsmessig kompetanse og infrastruktur ivaretas med sikte på å utvikle nye virksomheter eller styrke eksisterende. 

Verdt å nevne er også hjertesukket knyttet til beslutningen om å flytte deler av Mental Helse fra Skien til Oslo der hovedargumentet er nærhet til relevante miljøer og beslutningsfattere. Her siterer jeg gjerne kommentaren fra min kollega Petter Ellefsen som sier at skulle slike argumenter råde rund baut vil i realiteten ingen norske virksomheter kunne fungere andre steder enn i Oslo. 

Vi i ViG starter høstjakta med fokus på iderike bedrifter og enkeltpersoner som kan bidra til vekst i jobber og verdier i Grenland. Som sagt har året så langt vært oppløftende når det gjelder tilfang av nye prospekter. Moro har det også vært å gjennomføre vekstkartlegginger; i alt skal 150 bedrifter vekstkartlegges i 2012. I dette arbeidet møter vi eiere og ansatte med tro på fremtiden. Vi er derfor optimister når det gjelder siste halvpart av 2012. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.