Har du en god idé - vi bidrar med økonomisk hjelp

Har du en god forretningsidé som samtidig representerer et potensial for jobbskaping i Grenland?  Da kan det være gull verdt å undersøke muligheten for lån og tilskudd gjennom de ordninger som forvaltes av Vekst i Grenland IKS. 

Forvalter av fondene

Vekst i Grenland er et interkommunalt næringsutviklingsselskap (derav IKS) som er en felles næringsavdeling for de seks grenlandskommunene. En av hovedoppgavene er å bidra til vekst og utvikling i næringslivet ved å tilby tidligfase finansiering ("risikoavlastning"). Kjerneverdiene enkelt, smidig og dedikert legger føringen for hvordan det arbeides med alt fra enkelpersonforetak til større selskaper.
Ønsker du å sende oss en søknad om økonomisk hjelp? Fyll ut denne søknaden, så tar vi kontakt.

Vekst i Grenland er ikke bare forvalter av fondene, men også en faglig (og gratis) sparringpartner overfor idehavere. Hit kan du komme for å snakke om dine planer og muligheter. Du møter næringsutviklere som kjenner til virkemiddelapparatet og hvordan man kan bruke ulike ordninger for å komme dit man vil. Vekst i Grenland kan understøtte nyskaping, enten det er noe helt nytt i en nyetablert bedrift eller videreutvikling av eksisterende virksomhet; herunder eksportsatsninger.

Mange er ikke klar over hvilke støttemuligheter man har som gründer. Fondene representerer en unik mulighet til å komme videre med en idé. Med ekstra midler og tilført kompetanse øker sannsynligheten for et godt resultat.

 

Interessante ideer

Næringsutvikler og koordinator for "team nyskaping" Ståle Tveit er alltid på utkikk etter spennende nyskapingsideer. Begrepet "idé" omfatter imidlertid så mangt; Vekst i Grenland sin oppmerksomhet retter seg mot ideer som kan skape jobber i Grenland. Ståle forklarer at ideer som kun leder til jobb- og verdiskaping utenfor de seks grenlandskommunene, ikke er interessant for fondene.

- En vesentlig forutsetning for at ideer lar seg realisere er at idehaver evner å bære prosjektet frem, sier Ståle. Dette innebærer hardt arbeid og engasjement; det holder ikke kun med store drømmer. Gjennomføringsevne, mot, stå-på-vilje og en god porsjon sunn fornuft må være på plass. I en utviklingsfase kan det imidlertid være behov for kompetansepåfyll; noe midler fra fondene nettopp kan brukes til. 

- Vi i Vekst i Grenland har tro på folk og bedrifter som ser muligheter ved å satse i Grenland; muligheter til å realisere ambisjoner og muligheter til tjene penger - med tilhørende positiv effekt for jobbskaping, fortsetter Ståle.
Ønsker du å sende oss en søknad om økonomisk hjelp? Fyll ut denne søknaden, så tar vi kontakt.

Fondsmidler er dessverre ikke tilgjengelig for alle

Det er mange forhold som spiller inn i behandlingen av søknader hos Vekst i Grenland IKS. Sentralt er spørsmålet rundt uheldig konkurransevridning – et begrep som nok kanskje er ukjent for mange. Kort fortalt vil det si at i en bransje som for eksempel frisørbransjen finner vi mange aktører i Grenland. For eksisterende frisører vil det kunne oppleves urimelig at nye aktører får tildelt gunstige finansieringsordninger. I slike tilfeller kan ikke Vekst i Grenland bidra med midler. 

En telefon til Vekst i Grenland (35 58 86 20) vil raskt gi deg svar på om du ligger innenfor målgruppene for fondene. Du kan også sende oss en e-post: post@vig.no 

Husk imidlertid at alle forretningsideer kvalifiserer til gratis veiledningsbistand (ikke finansiering) fra Etablerertjenesten til Vekst i Grenland. Ta kontakt.

Fondene

De fem fondene er ulike. De er til dels geografisk avhengige og har ulike vilkår for tildeling og bruk. På denne faktasiden kan du lese om hvert enkelt av de fem fondene.

Et eksempel på bedrift som har fått starthjelp fra Skien Næringsfond er Millba AS. Bedriften har hatt en eventyrlig vekst siden etableringen i 1999 og starten på produksjonen av muffinsene og kakene. I 2005 vant de Innovasjon Norges kommersialiseringspris. Aunt Mabels har blitt en verdenshit – du kan til og med støte på henne i Saudi-Arabia. Det er ganske fantastisk at bedriften hører til her i Skien.

Et annet eksempel er Preline Fishframing System AS. Denne bedriften har fått hjelp via Grenland Næringsfond til å komme i gang med deres nye konsept for fiskeoppdrett. Dette oppdrettssystemet skiller seg positivt ut fra tradisjonelle systemer, både biologisk og miljøvennlig, teknologisk og økonomisk. Bedriftens første kommersielle leveranse settes i produksjon 2015. 

Ønsker du å sende oss en søknad om økonomisk hjelp? Fyll ut denne søknaden, så tar vi kontakt.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.