Har du hørt om sjeldne jordarter eller REE?

Litt pussig kanskje, men sjeldne jordarter er verken sjeldne eller jordarter. Derimot er dette metaller, som finnes overalt.

REE (Rare Earth Elements)

De er vanskelige å utvinne og dyre å fremstille i ren form. Teknologien som har vært brukt hittil, har vært lite miljøvennlig. Vi er helt avhengige av sjeldne jordarter i hverdagen. Smarttelefonen, PC’en og TV’en ville ikke fungere uten dem. Sjeldne jordarter er dessuten nødvendige i mange innretninger som er avgjørende for det grønne skiftet, som elbiler og vindmøller. Den teknologiske utviklingen skjer i et enormt tempo, og etterspørselen er økende. Det innebærer et økt forbruk av råvarer.

Kritisk råvare

I EU er sjeldne jordarter på toppen av listen over kritisk råvarer. I dag kontrollerer Kina store deler av verdens produksjon av disse metallene. Det gjør resten av verden sårbar for prissetting og eksport fra Kina. Det er funnet forekomster av sjeldne jordarter andre steder i verden. Men, det kreves store investeringer for å utvinne dem, og risikoen er ansett som høy. Det er også mulig å gjenvinne sjeldne jordarter fra avfall, såkalt «urban mining». Dette gjøres i liten grad i dag.   

REE-regionen Telemark

Telemark rommer flere aktører og aktiviteter i verdikjeden for sjeldne jordarter. Selskapet REEtec bygger nå opp en fabrikk i Herøya industripark i Porsgrunn for miljøvennlig separasjon av sjeldne jordarter. Nylig bevilget EU 125 millioner til et Herøya-basert prosjekt som skal sikre bærekraftig, stabil og sikker europeisk produksjon av sjeldne jordarter. Sintef leder prosjektet, med aktører som REEtec og Yara i sentrale roller. Bedriften Bergfald Miljørådgivere i Skien, har tatt initiativ til å se på mulighetene for å starte en gjenvinningslinje for sjeldne jordarter fra sparepærer, lysstoffrør og annet EE-avfall. På Fensfeltet i Nome finnes sannsynligvis en av Europas største forekomster av sjeldne jordarter. Selskapet REE Minerals har tidligere tatt prøver ned til 300 meter dyp, med positive resultater. Regiongeologen har i år gjennomført prøveboringer 1000 meter ned i bakken for å undersøke ressurspotensialet i Fensfeltet. Analysene av disse prøveboringene er i gang.

Verdikjeden for sjeldne jordarter er mangfoldig, fra råstoff til utvinning og til de mange anvendelsesområdene. Utviklingsmulighetene er enorme. Pågående aktivitet i Telemark kan gjøre det attraktivt for andre aktører i verdikjeden å etablere seg i regionen. Gjennom industri, FoU og næringsutvikling bør Telemark sikre seg posisjonen som etableringssted for bedrifter i verdikjeden for sjeldne jordarter. Den samlede kraften i eksisterende virksomhet og ressurser gjør muligheten unik. Tør vi å satse?  «Telemark - The REE-region»!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.