Hvordan skape ny næring av helseutfordringer?

Hvordan skape ny næring av helseutfordringer

Norge har et godt helsetilbud. Det koster. Flere eldre og større krav fra brukerne gjør at vi må tenke nytt. Det er behov for forenkling og effektivisering. Ny teknologi må utvikles og tas i bruk.

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om helsenæringen. 

Meldingen skal diskutere hvordan helsenæringen kan bidra til bedre ressursutnyttelse, økt verdiskaping, nye lønnsomme arbeidsplasser og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

I Europa skyldes 20 % av alle dødsfall, miljørelaterte forhold.

I Norge står luftforurensning på åttende plass på lista over nasjonale helseutfordringer, og nesten halvparten av befolkning har helseplager grunnet støy. Miljø og helse henger sammen. Det krever fagkompetanse på tvers av sektorene.

Grenland har en lang industrihistorie.

Regionen var kjent for sin gule røyk og sure luft. Industrien ble tvunget til å tenke miljø og omstilling. Dette har skapt en av de grønneste industriregionene i verden. Forbedringene fortsetter. I Grenland kan vi mye om hvordan utslipp påvirker helsa vår. Vi har tverrfaglig kompetanse på et område som hele verden er opptatt av.

Sykehuset Telemark, Universitet i Sørøst-Norge, Herøya Industripark og Vekst i Grenland jobber for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse. Senteret skal samle relevante aktører og være et tverrfaglig nettverk. Senteret vil være involvert i pasientbehandling, stå for forskning, jobbe med forebygging og bidra til nyskaping.

Nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse

Et slikt senter vil være bra for deg og meg, ved at vi får bedre behandling i både primær- og sekundærhelsetjenesten. Det vil være bra for kommunal sektor, som får økt kunnskap om forebyggende tiltak. Det vil også være bra for sykehusene, som kan tilby mer effektiv behandling. Og sist, men ikke minst, vil dette kunne føre til nye virksomheter og nye arbeidsplasser i Grenland.

 

De fleste vet at Grenland har mange store industribedrifter. Det er kanskje færre som vet at vi også har sterke forskningsmiljøer. Sykehuset Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge, Forskningssenteret på Herøya, Norner og Sintef/TelTek er i front. Et nasjonalt kompetansesenter vil legge til rette for samarbeid mellom dem og andre aktører i inn- og  utland. Det vil gi innovasjon, og nye tjenester og produkter til nytte for oss alle.

 

Norge trenger et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse både for å løse viktige helseutfordringer og for at helsenæringen kan bidra til bedre ressursutnyttelse, økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser. Stortinget har lagt merke til vårt initiativ. Prosjektet er nevnt i statsbudsjettet for 2019. Vi jobber for statlig finansiering fra 2020. Det er et hårete mål. Men med tanke på det nasjonale behovet og Grenlands fortrinn, skal vi, gjennom beinhard innsats, lykkes.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.