Kommunal næringspolitikk - hva ligger i det egentlig?

Jeg har lett, men ikke funnet en klar definisjon av næringspolitikk. Noen bruker begrepene «den store og lille næringspolitikken». I kommunal sammenheng, vil den store næringspolitikken være barnehage, eldreomsorg, arealforvaltning, byutvikling m.m., mens den lille næringspolitikken vil være bl.a. etablererveiledning og forvaltning av kommunale næringsfond.

Næringsselskap

Vekst i Grenland (ViG) er grenlandskommunenes næringsselskap. Vi har nettopp gjennomført et internprosjekt om metode for hvordan vi arbeidet med etablering av nye eller bevaring av eksisterende arbeidsplasser. I prosjektet kartla vi våre egne og seks andre næringsselskaper aktiviteter og tiltak i så måte. Oslo Business Region, Greater Stavanger og Haugalandet Vekst var blant de seks.

Konklusjonen er at det er mange fellestrekk mellom vår og de andre næringsselskapenes arbeid. Alle har et tilbud til gründere, tilrettelegger for regionale arenaer og arrangementer og gjennomfører markedsføringsaktiviteter. Det er ulik tilnærming mht startopper/næringshager/ coworkingspaces og invest in-metodikken.

StartOpp

Startopper er tilbud til gründere om kontorplass, gründermiljø, kompetansehevende tiltak og møteplasser. De siste ti femten årene har det vokst fram en rekke slike tilbud i inn- og utlad. Tilbudet gis av private eller offentlige aktører eller i en miks. Oslo har mange slike miljøer. Oslo Business Region har avviklet sitt tradisjonelle veiledningstilbud, og kanaliserer heller ressurser via startoppmiljøene.

I Grenland har vi noen tilsvarende miljøer. Det er StartOpp Klosterøya og Drangedal Næringshage, som begge er samarbeid mellom private og offentlige aktører. Hotellet i Skien er et bedriftshotell, drevet av private krefter. Kragerø CoWorking er også et privat initiativ, som er under utvikling, med støtte fra Kragerø omstillingsprogram. Grenland følger altså trenden, men henger litt etter, og det er behov for mer trøkk. Private aktører, herunder næringsforeninger, bør gripe sjansen og ta en nøkkelrolle. Det offentlige - kommunene og Vekst i Grenland – må være med å støtte opp under utviklingen slike at initiativene får retning og fart.  

Invest-in

Invest in-arbeidet dreier seg om å tiltrekke bedrifter til regionen. Våre naboland har tatt i bruk denne metodikken for mange år siden, og har rigget solide invest-in organisasjoner. Her hjemme opprettet Innovasjon Norge sin invest in-enhet i 2013. Enheten har kun tre medarbeidere, men fikk et budsjettmessig løft i 2018, og det ligger an til videre forsterkninger. Invest in-enheten mottar henvendelser fra bedrifter i inn- og utlandet, som vurderer å reetablere/etablere seg i Norge. Enheten er avhengig av regionale mottaksapparat, som kan følge opp henvendelsene, for å finne aktuelle lokaliseringer og besvare spørsmål. I tillegg til å være godt forberedt når henvendelser kommer, bør det regionale mottaksapparatet jobbe proaktivt for etableringer på områder der regionen har næringsmessige fortrinn og satsninger. Flere av de regionale næringsselskapene i Norge har et invest in-mandat. Det pågår en diskusjon om ViG skal bli Grenlands mottaksapparat.

ViG sitt budsjett

I mine snart 4 år som daglig leder i Vekst i Grenland har jeg erfart at mange har store forventninger til selskapet og vårt bidrag til nye arbeidsplasser i regionen. Jeg kunne ønske meg litt edrulighet. ViG har et budsjett på 16 millioner kroner. Verdiskapingen i regionen er på flere titalls milliarder kroner. Effekten av Vekst i Grenlands arbeid kan fort nulles ut av økt kronekurs, reduserte råvarepriser eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Det er grunn til å tro at den store kommunale næringspolitikken – altså kommunale tjenester og forvaltning – har større effekt på arbeidsplassveksten i regionen på lang sikt enn den lille kommunale næringspolitikken – herunder Vekst i Grenlands arbeid. Jeg liker å sammenlikne ViGs innsats med krydder. Det er ikke det du blir mett av, men det er det som gir farge og smak, og noe du ikke vil være foruten.   

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.