Kreative næringer i Telemark trenger mer fart

Telemarkforsking har gjennomført en analyse av kreative næring i Grenland. Analysen viser at det er litt i overkant av 800 bedrifter innen disse næringene i regionen.

Kreative næringer omfatter kultur, media og andre bransjer som design, arkitektur, reklame og event. Av de 800 bedriftene, er 220 aksjeselskap og resten enkeltpersonforetak. Flertallet av aksjeselskapene driver innen design eller reklame og event, mens for enkeltpersonforetak er det musikk, kunst og design som dominerer. Majoriteten av bedriftene er lokalisert i Skien eller Porsgrunn. Analysen viser også at kreative næring i Grenland har lavere sysselsettingsandel og lavere andel av samlet verdiskaping sammenlignet med landet for øvrig.

De førstnevnte funnene byr ikke på overraskelser, de virker tilforlatelige og greie, mens de sistnevnte gir grunn til undring. En forklaring på at Grenland har lavere andeler, kan være at dette er en industriregion som har dyrket «harde» fag og yrker, mens de «myke», kreative næringene har hatt lavere status og popularitet. En annen forklaring kan være at kreative næringer har fått liten oppmerksomhet fra offentlige aktører og virkemiddelapparatet i regionen.  Dette synet støttes i analysen fra Telemarkforsking. Hovedinntrykket der er at ingen aktører på regionalt eller interkommunalt nivå har tatt et særskilt ansvar for å utvikle systematiske planer og strategier for kreativ næring i Grenland. Dette inntrykket bekreftes av Linda Cecilie Furulund i et oppslag i TA 16. januar. Furulund driver Kunstgjødsel, og har jobbet med kreative næringer i 17 år. Hun vet hva hun snakker om.  

Vekst i Grenland har bistått etablerere/bedrifter i en årrekke gjennom personlig veiledning, kurs, tilskudd og lån. Tilbudet retter seg mot alle næringer. Tilbudet oppfattes kanskje mindre relevant for aktører innen kreative næringer. I Grenland, som andre steder i Norge, går diskusjonen om det bør utvikles et eget tilbud for denne næringa. Argumenter mot er at aktører innen kreative næringer har godt av å møte representanter fra andre næringer, og bør være del av det ordinære tilbudet. Argumentene for er at aktører innen kreative næringer har en annen logikk og andre behov. Det krever skreddersøm. Hva er riktig – tja – det er ikke lett å vite.

For noen uker siden inviterte jeg kultursjefer og næringssjefer/-rådgivere i grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune, samt Kunstgjødsel og Telemarkforsking, til møte. Tema var: gjør vi nok for etablerere/bedrifter innen kreative næringer eller bør vi trappe opp innsatsen. Tilbakemeldingene var entydige; vi bør gjøre mer, fokus bør være på små aktører innen kulturbransjen, og vi bør begynne med å utvikle kompetansehevende tiltak. Vekst i Grenland ble utfordret til å følge opp. Vi tok ballen, og er i gang med å utvikle et skreddersydd tilbud. Det konkrete innholdet er det for tidlig til å si noe om nå, men målet er klart - økt sysselsettingsandel og økt verdiskapingen for kreative næringer i Telemark.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.