Lokale bedrifter er optimister

Vekst i Grenland har foretatt en undersøkelse blant våre lånetakere, og fellesnevneren er at det er stor optimisme i Grenland. Lokalbedriftene ser for seg 300 nye ansatte i løpet av neste fem år.

Faktatall

Fra og med i år har Vekst i Grenland innført en ny rutine for å følge opp våre låneporteføljer. Vi ønsker faktatall som kan gi en pekepinn på om risikoavlastningen fører til flere arbeidsplasser i Grenland. På forsommeren ble det derfor sendt ut en undersøkelse til de som har mottatt lån fra Grenland næringsfond og/eller Skien næringsfond.

Følgende data ble innhentet:

 • Antall ansatte og årsverk ved utbetalingstidspunkt
 • Antall ansatte og årsverk 2017
 • Forventet antall ansatte og årsverk 2022
 • Hvor stor betydning har bidragene fra Vekst i Grenland og/eller Skien næringsfond hatt, på en skala fra 1 til 3, der 3 er det beste?
 • Har du kommentarer på næringsarbeidet i Grenland generelt.

300 nye arbeidsplasser

Svarene har kommet fra små- og mellomstore bedrifter i Grenland, og de aller fleste er optimister på vegne av egen bedrift. Tallmaterialet forteller oss at det har vært en økning på 31 nye arbeidsplasser siste år (hos våre lånetakere), mens den samme gruppen forventer 300 nye de neste fem årene.

På spørsmål om betydningen bidragene har hatt, gir svarene fra respondentene et gjennomsnitt på 2,6

 

Vi vil foreta tilsvarende undersøkelse når det gjelder Drangedal kommunale næringsfond og Kragerø kommunale næringsfond denne måneden.

Her er saken, omtalt i TA i sommer.

Nedenunder følger noen av kommentarene som ble sendt oss i forbindelse med undersøkelsen: 

Bidragene fra VIG (lån) og Innovasjon Norge (tilskudd) i startfasen har vært avgjørende for vår bedrift.

 • Bidraget fra ViG var på mange måter avgjørende for at vi kunne etablere en fullverdig produksjon, og hjalp bedriften med likviditet til en minimumsetablering. Flere av disse kostnadene er tilbakeført Grenland ved utstrakt bruk av lokale underleverandører. ViG har vist god industriell forståelse og vært en meget positiv bidragsyter i etableringsfasen også mot Innovasjon Norge.
 • Jeg opplever at Vekst i Grenland er en aktiv, engasjert og interessert samarbeidspartner. Viljen til å bidra på  gode ideer er et svært viktig redskap når man jobber med ideutvikling.  Jeg er meget fornøyd med vårt samarbeide.
 •  Risikolånet var av stor betydning i forbindelse med oppstarten av firmaet. Hadde ønsket en mulighet til å avskrive lånet, helt eller delvis, dersom et behov for likvider melder seg i den første tiden etter oppstart.
 • Fantastisk at en har støttespillere som VIG i ryggen:-)
 • Uten støtten fra dere kunne jeg ikke kommet så fort i gang med doble kapasiteten! Det er fremdeles ett godt stykke igjen før vi er der jeg ønsker være.
 • Vi føler at næringsutviklingen i Grenland er stigende og fremtiden blir både utfordrende og spennende. Håper at sånne som oss kan fortsette og benytte seg av hjelpemiddelapparatene for en fremtidig god vekst.
 • Fornøyd! Kanskje noe mere satsning på små bedrifter, det kan være feks. litt mere" blest" i aviser etc.
 • Synes generelt at det er alt for dårlig oppfølging på bedrifter som har fått tilskudd eller lån fra VIG og Innovasjon Norge. Noen bedrifter, deriblant oss, kunne kommet i en veldig bra posisjon med bedre oppfølging og bedre tilførsel på kapital. 
 • Vi har hatt stor hjelp fra VIG og Innovasjon Norge Telemark og nå sist fra TUF. Uten denne hjelpen hadde vi vært ferdige. 
 • Kommunene bør bli bedre på å bruke lokale krefter.
 • Jeg er veldig takknemlig for all hjelp og støtte fra ViG og deres ansatte. 
 • Vi er godt fornøyd med næringssamarbeidet i Grenland.
 • Næringsfondene ser ut til å fungere etter hensikten, og Vekst i Grenland gjør etter vår oppfatning en strålende jobb, som også er relativt unik sett i forhold til lignende aktører i andre regioner.
 • Fantasktisk innsats av Preben Hjallum, Ståle Tveit, og flere fra virkemiddelapparatet. Hadde ikke vært mulig uten deres tro på prosjektet.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.