Nå er Siljansamfunnet i gang med nye og spennende næringskonsepter!

Siljan næringsforening arrangerte åpent folkemøte 18. januar kl 18 i Siljan kommunehus for å drøfte idegrunnlaget rundt Gamle Saga. Som kjent hadde Rigmor Emerense Håheim en presentasjon under en fullstappet næringskveld 16. november hos Siljan Hjort AS. 

På folkemøtet i kommunehuset fikk vi ytterligere perspektivrike innspill fra styremedlemmene i Siljan næringsforening (interimsstyre) ved

 • Styreleder Rigmor Emerense Håheim
 • Styremedlem Terje Kristoffersen
 • Styremedlem Morten Nystad

Det kom også innspill og kommentarer fra de ca 25 fremmøtte; herunder teknisk sjef i kommunen samt ordføreren.

Møtet kan kort oppsummeres som følger:

 • En forstudie skal være ferdig og presenteres for Siljan næringsforening 7. juni. Det vil være 3 hovedområder i arbeidet:
  • Finansiering, økonomi og bærekraft
  • Teknikk og regulering
  • Innhold og kvalitet
 • Det vil bli arbeidet med å finne finansiering til forstudieaktivitetene; så langt er det etablert dialog med Telemark fylkeskommune, Telemark utviklingsfond, Siljan næringsfond og Grenland næringsfond (Vekst i Grenland IKS) om mulige finansielle bidrag i forstudiearbeidet.
 • Et viktig tema er flomproblemer i området Gamle Saga. Spørsmål rundt dette har naturlig nok svært høy prioritet.
 • Interimsstyret i Siljan næringsforening arbeider med å bemanne ulike temagrupper som skal arbeide i perioden frem til sommeren. Rigmor koordinerer riggingen av disse gruppene og vil kommer nærmere tilbake til dette på neste kveldsmøte i Siljan næringsforening som er 15. februar.
 • Budskapet inn i forstudiearbeidet er å jobbe med et «åpent sinn» der fokus er muligheter i Siljan; ikke minst for å bidra til økt omsetning for lokale produsenter av mat, kunst, opplevelser, etc.  
 • Perspektivet er videre at dersom mulighetene ved Gamle Saga ikke lar seg realisere, kan idearbeidet gjennom forstudien brukes til andre mulige utviklingsområder i Siljan.
 • Forstudien skal spesielt fokusere på hvordan Mekkis i Siljan kan videreføre sitt gode arbeid blant ungdom. Mekkis anvender som kjent arealer på Gamle Saga i dag og så mange som 50-60 ungdommer bruker klubben. Foreldrene er svært positive og redde for å miste tilbudet, og ser gjerne for seg en utvidelse på Gamle Saga med tanke på aktiviteter for ungdom.
 • Siljan kommune har i dag eierskap i Grep, men så langt har ikke Grep aktiviteter i Siljan. Representerer dette noen muligheter?
 • Ordføreren presiserer at ved mulig utbygging Saga vil ungdomsklubbens behov ivaretas. Nå må vi forsøke å se muligheter – ikke bare begrensninger! – var ordførerens budskap.
 • Siljan har også ambisjoner om et sentrumsbygg. Det var for en tid tilbake undersøkt mulige interessenter til å leie i et kontorfellesskap; disse bør «plukkes frem» igjen.

Det overordnede inntrykk er at folkemøtet sammen med interimsstyret i Siljan næringsforening ser frem til noen aktive og kreative måneder fremover!

Følgende forslag til mandat for forstudien v/styremedlem Terje Kristoffersen illustrerer ambisjonene:

 «Gruppene avtaler inntil 4 møter fram til mai. Møtene legges fortrinnsvis til et møte per måned framover. I løpet av disse møtene skal gruppen lage forslag til behov, ønsker og muligheter de ser for sitt tema i lys av prosjekt Saga og utviklingen av Siljan sentrum.

På bakgrunn av signaler fra kommunen og Skagerak er det fornuftig å se på andre lokaliteter enn Saga også.

Gruppeleder innkaller til møtene, leder disse og sørger for at referat og endelig rapport sendes interimsstyret i Siljan næringsforening løpende og senest to uker etter at møtet er holdt.

I tillegg har styremedlem Morten Nystad spilt inn følgende etter folkemøtet:

 «Ønsker en kopi av Powerpointpresentasjonene til å bruk i gruppemøtet «mitt». Trur det kan være lurt at alle gruppene har noenlunde samme utgangspunkt, men med en sterk oppfordring til å ta seg en skikkelig tur «ut på jordet» før det hele hankes inn igjen av de ulike gruppeledere. Muligens bør også de ulike referatene sirkulere fritt etter hvert som de skrives? Trur det vil avle kreativitet og nye vinkler på innspill/ønsker/behov.»

Temabilag; Powered by Telemark

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.