Oppsummering fra sommerlig næringskveld på Gorningen 14. juni

Besøk fra Innovasjon Norge, Industriinkubatoren Proventia og Horten Næringsforening.

Ordføreren kunne ønske velkommen til halvårets siste næringskveld. Dessverre var det slik at flere arrangementer ble avholdt i Siljan denne kvelden, noe som trolig bidro til et litt for lite oppmøte. De fire gjestene – sammen med foredragsholdere og vertskap – fikk imidlertid en veldig nyttig og inspirerende næringsfaglig kveld.

Ordføreren orienterte innledningsvis om det nye Siljan næringsfond som er tuftet på midlene fra Siljan utbyggingsselskap AS.  Fondet skal være et aktivt verktøy rettet mot næringsutvikling i kommunen. Fondets beslutninger tas av politikere i formannskap/kommunestyre.

Først ute av eksterne foredragsholdere var Gry Kolbjørnsen Langbakk fra Innovasjon Norge Telemark. Hun ga en bred orientering om tilgjengelige virkemidler fra Innovasjon Norge rettet mot nyskaping og innovasjon. Oppfordringen er å ta kontakt dersom man har «ting på gang». Se for øvrig http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/finansiering/finansiering/

Jørn Roar Bamle fra Industriinkubatoren Proventia as orienterte om hvordan den SIVA-støttede inkubatoren for Telemark kan bety for utviklingen av gode ideer. Han viste til at en rekke bedrifter i fylket nå bruker tilbudet fra inkubatoren. Det er for tiden dialog med en Siljanbedrift om mulig opptak i Proventia AS. Se for øvrig http://www.proventia.no/

Vertskapet kunne i minglepausen by på velsmakende, kortreist mat servert ved vannkanten i en nydelig juni-sol.

Styreleder Børre Tommy Jacobsen fra Horten Næringsforening ga oss et inspirerende foredrag om lokal mobilisering rundt identitetsbygging, bymarkedsføring og offensiv lokal samhandling. Han kunne vise til en rekke velfungerende samarbeidsprosjekter mellom kommune og næringsliv som gjennomføres på regulær basis gjennom året. Det er også utviklet mye visuelt materiell – herunder en «delikat» video som omhandler «HortenLove» - se https://vimeo.com/139789537. Foredraget var til stor inspirasjon for de fremmøtte og Jacobsen forteller at han gjerne stiller opp nå nytt for å dele sine erfaringer.

Avslutningsvis ble det åpnet opp for diskusjon knyttet til videre arbeid med næringsrettede møteplasser i Siljan. Det gis stor honnør til Didrik Bakken og Espen Thorbjørnsen som bringer inn gode faglige innspill i dette arbeidet. 

Det legges opp til flere næringskvelder utover høsten. Mer info følger.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.