Oppsummering næringskveld i Siljan

Næringskvelden 21. september samlet i alt 28 deltakere inkl vertskap; hvilket er den høyeste deltakelsen siden våren 2014. 

Kvelden startet med en omvisning/orientering hos Blücher ved daglig leder Svein Rune Eriksen. Bedriften selger og distribuerer danskproduserte rør og rørdeler fra lager i Siljan til hele det norske markedet. Har om lag 70% av markedet innenfor den typen metalldeler til prosjekter i Norge (rustfritt- og syrefast stål). Blücher har stor rørleggerfaglig kompetanse i staben; noe som er nyttig i kundedialogen. Det er interessant å observere at produktideer fra fagmiljøet hos Blücher Norge har blitt implementert i hele konsernets produktsortiment. Eriksen understreket det gode, daglige samarbeidet med Nicro. Ordfører takket for orienteringen og omvisningen med en blomsterbukett.

Vertskapet hadde organisert velsmakende spekematmåltid m/tilbehør i kantina hos Nicro AS - dette ble svært godt mottatt fra de fremmøtte.

Etter bespisning fikk vi et spennende foredrag fra Tronhus Bunndyrundersøkelser ENK v/Steinar Bergan Tronhus. Dette er et firma som selger tjenester knyttet til testing av vann og vassdrag med særskilt vekt på status når det gjelder bunndyr. Artsmangfold og antall bunndyr sier noe om vannets og/eller vassdragets miljømessige status. Bunndyrene er også matkilde for ferskvannsfisk. EU's vanndirektiv er styrende for forvaltning av norske vann og vassdrag. Tronhus vedlikeholder en database der man kan sjekke ut status i de vann og vassdrag som er undersøkt. I dag bruker Tronhus 60% av sin tid knyttet til firmaet, øvrige 40% bruker han som ansatt i Siljan kommune; han mener dette er en god mix. Det kan finnes muligheter til å ekspandere virksomheten med flere oppdrag; i så fall må Tronhus ansette eller leie inn personell. Tronhus selger blant annet tjenester gjennom Rambøll.

Næringspolitikk i Siljan, hva kan kommunen bidra med? Innledning til diskusjon. Ordfører Kjell Abraham Sølverød gjorde rede for noen tanker om organisering av næringsarbeidet. Følgende innspill ble diskutert:

 • Siljan næringsforening bør starte opp igjen med det aller første. Foreningen har som kjent ligget brakk en periode. Det finnes et kontantbeløp fra tidligere drift på ca 30.000 kr som kan være startkapital for en ny forening.
 • Det velges et interimsstyre på neste kveldsmøte; dvs 16. november hos Siljan Hjort.
 • Et slikt interimsstyre vil foruten å lede foreningens arbeid, også få en rolle som rådgivende organ knyttet til bruk av det kommunalt eide Siljan næringsfond. Endelig vedtak om anvendelse tas av formannskapet etter anbefaling fra styret i næringsforeningen.
 • Et viktig tema for foreningen vil være innhold og organisering av fysiske møteplasser/»næringshage»/nytt sentrumsbygg, mv.
 • Ordføreren får anledning til å møte i foreningens styremøter med tale og forslagsrett.
 • Man ser for seg 4 årlige foreningsmøter. Disse skal være godt forberedt med innkalling, presentasjoner, omvisninger, temaer til diskusjon, mv.
 • En viktig første oppgave er å utvikle egnede vedtekter for foreningen.

I et ordskifte ble følgende spilt inn:

 • Det må arbeides aktivt for å gjøre foreningen relevant; det ble vist til tidligere versjoner av Siljan næringsforening som ikke bidro med tilstrekkelig nytte for næringslivet.
 • I tillegg til fellesmøter bør det arrangeres tematiske møter, frokostmøter, lunchmøter og andre treffpunkter der næringsdrivende på uformelt vis kan treffes; og som kan bidra til kommersielt samarbeid og innspill på aktiviteter som kan gi ønsket utvikling av Siljanbygda.
 • Viktig at foreningsmøter tilbyr bespisning – dette øker attraktiviteten for å komme.
 • Viktig at foreningen blir et offensivt talerør for næringsdrivende inn mot kommunen; herunder høringer, innspill om utviklingsaktiviteter, etc.

Avslutningsvis overrakte ordføreren blomster til husvert Vidar Korneliussen, samt Rigmor Emerense Håtveit og Espen Thorbjørnsen som takk for hjelpen med å organisere kveldsmøtet.

 

Møtet ble avsluttet ca 2100. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.