På lag med nyskaperne

Grenland trenger flere arbeidsplasser. Det synspunktet deles av politikere, næringsliv og folk flest. Arbeidsplassvekst skjer både i eksisterende bedrifter og ved nyetableringer.

Det er en allmenn oppfatning at finansiell risikoavlastning, som tilskudd og ikke-kommersielle lån til bedrifter i utvikling, stimulerer veksten. Et regionalt, nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat tilbyr ulike ordninger. Vekst i Grenland IKS, Innovasjon Norge, inkubatoren Proventia AS og ulike EU-programmer er aktører og ordninger som inngår i dette apparatet.

Vel så viktig som nye er å beholde eksisterende arbeidsplassene. Når det er sagt, er «naturlovene» slik at bedrifter fødes og dør avhengig av deres evne til å tilpasse seg endringer i markedet.

Pengemidler fra virkemiddelapparatet er ikke det viktigste for bedrifters tilpasning. Ideen som sådan skal treffe et behov i markedet, og teamet bak ideen må ha gjennomføringsevne. Når dette er på plass kan virkemiddelapparatet bidra til kompetansetilførsel, markedsundersøkelser, produksjonsutstyr, mv. Virkemiddelapparatet krever normalt at idehaverne må gå inn med minst 50% selv i utviklingsarbeidet. Før offentlige midler stilles til rådighet gjøres en vurdering av mulig konkurransevridning. For det må ikke bli slik at offentlige midler til en aktør fortrenger en annen aktør i det samme markedet.

Finansiell risikoavlastning fra offentlige instanser har alltid vært omdiskutert. Mange mener at næringslivet klarer seg uten noen form for offentlig innblanding. Men alle land vi sammenlikner oss med har ulike ordninger som stimulerer til arbeidsplassvekst og nødvendig omstilling.

Om satsning på gründere fører til flere arbeidsplasser eller om man heller bør stimulere til vekst i eksisterende bedrifter er gjenstand for diskusjon. Erfaringstall viser at det siste gir størst effekt for jobbskapingen (ref. kronikk i Dagens Næringsliv i november 2016 av NHH-forskerne Eirik Sjåholm Knudsen og Bram Timmermans med tittel «Gründere ikke best på nye jobber»). 

Formen på satsningen på gründere er også gjenstand for debatt. I et oppslag i A-Magasinet for kort tid siden uttalte professor ved BI Torger Reve at: «Det jeg tror på, er en eller annen form for skattesystem som prioriterer investering i nystartede bedrifter, i stedet for et system som prioriterer investering i eiendom.»

I samme A-Magasin finner vi Anne Jacobsen, leder av kunnskaps- og næringspark Media City Bergen, som har en noe annen tilnærming. Hun mener at: «Det har vært ekstremt liten tilgang på risikokapital. Det har vært lønnsomt å investere i bolig, men ikke vært kultur for å investere i startups. Én ting er selve startup-fasen. Men fasen etterpå, der du skal ekspandere – investering i slike selskaper, er det altfor lite av i Norge.»

Vi i Vekst i Grenland spiller på lag både med eksisterende bedrifter som har vekstambisjoner, og gründere med spenstige ideer i magen. Vi trenger begge deler. ViG rår ikke over de store midlene, men vi kan gjøre en forskjell ved å holde «tempoet oppe» i idehavernes tidlige faser frem til man møter det «store» virkemiddelapparatet – og ikke minst investorer!

Ekstra stas var det nå ved årsskiftet da MSG Deice Production AS på Geiteryggen fikk tilsagn om 2,5 millioner euro via EU-programmet Horizon 2020. MSG fikk innledende bistand fra virkemiddelapparatet i regionen, spesielt inkubatoren Proventia og teknologisenteret Norner som begge holder til i Grenland, og profesjonelle EU-søknadsspesialister i Storbritannia. Det viktigste har imidlertid vært kraften i MSG-teamet!

I disse dager har vi fått nyheten om at legen Anita Kåss med sine partnere har fått på plass lisensavtaler med et japansk legemiddelfirma. Mulige inntekter anslås til 800 millioner kroner i første omgang. Potensialet utover dette er betydelig. Igjen et prosjekt, opprinnelig i Stiftelsen Betanien Hospital, som i tidlig fase mottok støtte fra virkemiddelapparatet i Grenland og Telemark.

Vi vet at det nytter å spille på lag med driftige idehavere i Grenland!

Artikkel hentet fra dagens kommentar 31. januar i Varden.

Hanne Gro Haugland. gro@vig.no 
Næringssjef for grenlandskommunene / daglig leder Vekst i Grenland

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.