Strategisk Næringsplan for Grenland

Selve kjernen i en regional strategi for næringsutvikling er erkjennelsen av at Grenland er ett felles bo- og arbeidsmarked. Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) er derfor tuftet på en slik helhetlig tenkning. 

Du har ikke tilgang til å se dette objektet.

Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) er utarbeidet av Vekst i Grenland AS på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan. 

Næringsutvikling, slik det blir konkretisert gjennom SNP, er ett av fire satsings-områder for Grenlandssamarbeidet i perioden 2011-2014. 

Strategisk næringsplan for 2012-2015 er en rullering av tidligere planer og angir mål og strategiske innsatsområder for næringsutviklingsarbeidet i regionen for de neste fire årene. 

Følgende tre mål skal ha det primære fokus i planperioden: 

A. Økt antall arbeidsplasser

B. Økt attraksjonskraft

C. Økt kunnskap, forskning og utvikling

Målene knyttet tiløkt antall arbeidsplasserogøkt attraksjonskraftskal refere til og koordineres med det arbeid som allerede pågår i kommunene og som beskrives i kommunenes plandokumenter. 

Strategisk næringsplan er blitt til gjennom en omfattende prosess. Arbeidet ble innledet med en strategisamling i mai 2011 der ståsted og viktige utviklingstrekk ble drøftet. Det har vært avholdt en rekke dialogmøter med organisasjoner, bedriftsnettverk, enkeltbedrifter, politiske miljøer, administrative miljøer i grenlandskommunene, med videre. Det ble også arrangert åpne folkemøter høsten 2011 der publikum fikk anledning til å fremme synspunkter på planens innhold. 

Strategisk næringsplan for Grenland ble politisk vedtatt i de seks grenlands-kommunenes kommunestyrer i løpset av første kvartal 2013, med virkning fra og med 2012 til 2015.

En arbeidsgruppe bestående av Jan Kleppe/ViG-styret, Wenche Tveitan/ViG-styret, Magne Reiersen/Telemark fylkeskommune, Karianne Resare/Grenlands-samarbeidet og Ståle Tveit/ViG har vært ansvarlig for å gjennomføre planarbeidet. 

Se strategisk næringsplan her.

Last ned pdf her

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.