Telemark Logging AS; nytt selskap i regi av Skogservice AS

Det er et stort markedspotensial for å ta ut skog som står vanskelig til og som ikke har kjørbar skogsbilvei inn (opp!) til hogstfelt.

Vi har hatt dialog med Kai Eriksen hos Skogservice AS. Han ser store markedsmuligheter for utstyr tilrettelagt for skogsavvirkning i bratt terreng.

Ambisjonen å utvikle en vinsj som er mer «off-road» enn dagens vinsjer; dvs utstyr som effektivt kan ta seg frem i terrenget. Dagens vinsjløsninger er i hovedsak montert på lastebiler og/eller traktorhengere som er avhengig av tilfredsstillende veiløsninger.

Det er et stort markedspotensial for å ta ut skog som står vanskelig til og som ikke har kjørbar skogsbilvei inn (opp!) til hogstfelt. Slike utfordrende hogstfelt finnes over hele landet, men i særdeleshet på Vestlandet. Som kjent ble det gjennomført betydelig skogplanting på Vestlandet etter krigen; detter er nå hogstmoden skog.

Skogservice AS er allerede i dialog med skogeiere som er på jakt etter mer effektive og rasjonelle løsninger for avvirkning i bratt terreng. Bruken av løsningen vil redusere behovet for bygging av veier i terrenget; slik veibygging kan ha store miljøulemper med økt fare for erosjon og ras. 

Planen er å ta det beste fra flere utstyrsleverandører og sette dette sammen til en integrert enhet som består av fremdriftsmaskineri, hogstenhet og vinsj for nedtransportering av tømmer til vei eller fjord (skip/lektere).

De fleste komponenter vil bli kjøpt fra etablerte leverandører, mens sammensetning/integrasjon vil skje ved selskapets verksted i Siljan.

Skogservice AS besitter betydelige faglige kunnskaper til å kunne gjennomføre et slikt prosjekt.  Selskapet har også et omfattende nettverk av ekspertise via leverandører og samarbeidspartnere i og utenfor Norge.

I denne forbindelse starter Kai m/flere et nytt selskap Telemark Logging AS (under etablering). Skogservice AS er også tatt opp i Industriinkubatoren Proventia as som bidrar med kompetanse i dette prosjektarbeidet. Det er også dialog med Innovasjon Norge Telemark knyttet til den nasjonale Miljøteknologiordningen.

 

Samarbeidspartner Erich Hurts fra Tyskland deltar i satsningen og han vil bo i Norge en periode. Etableringen av Telemark Logging AS kan skape 6-7 nye arbeidsplasser. Det hører med til historien at Vekst i Grenland IKS var inne med 25.000 i mulighetsmidler i 2015, og et utviklingslån på 200.000 kroner nå i 2017.

 Vi ønsker å invitere Kai for å presentere konseptet og det nye selskapet i forbindelse med en næringskveld på nyåret. Kai har fått laget en overordnet skisse som viser konseptet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.