Sammen blir vi gode

Øyvind Solbakken har lang erfaring med å hjelpe etablerere med oppstart av bedrift.

Virkemiddelapparatet består av flere aktører (se faktaboks) som alle jobber for å øke antall arbeidsplasser og beholde eksisterende i vår region. Den som leter etter fakta om virkemiddelapparatet vil finne informasjon i brosjyrer, magasiner og nettsider. Men, denne gangen ønsker vi å presentere en som har jobbet i virkemiddelapparatet i mange år, Øyvind Solbakken.

Det er en myte at ”alle jobbene er i Vestfold”. Faktisk er det flere fra Larvik som pendler til Grenland enn motsatt vei. Øyvind Solbakken er én av de vestfoldingene som siden 1994 har pendlet fra Vestfold til Grenland. Det året ble han ansatt i Porsgrunn kommune og i 2001 fikk han stillingen som næringssjef der. Han har dermed inngående kunnskap om næringsutvikling i Grenland, både som næringssjef i Porsgrunn kommune, men også som konsulent i Vekst i Grenland. I fjor ble alle næringssjefene i grenlandskommunene ansatt i nye Vekst i Grenland IKS og har i dag tittelen ”næringsutvikler”. Her jobber Øyvind med alt fra prosjektledelse og nyskapning til logistikk og internasjonale forbindelser. Mye tid går med til forvaltning av vertskapsrollen og større prosjekter, ofte av internasjonal karakter.

Forvalting av vertskapsrollen

Når ovennevnte prosjekter kommer på banen er det ofte bedriften selv som tar den første kontakten med kommunen. Da er det viktig for næringsutvikleren å være på banen for å kartlegge bedriftens fokus og legge til rette for videre undersøking. For vertskommunen er det derfor viktig at Øyvind til enhver tid vet hva som skjer – både i forhold til små og store prosjekter og virksomheter. Ifølge Øyvind er det et godt samarbeid mellom kommunene og næringslivet generelt.

Prosessen med å lande store prosjekter

Som næringsutvikler sørger Øyvind for å være med tidlig i prosessene med å lande større prosjekter.  Dette innebærer blant annet møtevirksomhet og ulike besøk. Ofte er det bare den siste brikken som mangler for å få lagt puslespillet det er å få på plass prosjekter. I vertskapsrollen skal Øyvind bidra til tilrettelegging for å legge denne siste brikken.

Løse tråder kan innebære hvem som potensielt kan bli med på å gjennomføre prosjektet. Øyvind påpeker det å bruke nettverket som en nøkkel til suksess. Næringsutvikling dreier seg altså mye om nettverksbygging og det å være orientert – det å være ”på banen”, bruke logistikken og koble sammen.

Store prosjekter involverer ofte mange parter og dermed mange som skal finne løsninger sammen og bli enige.  Øyvind påpeker en grunnleggende suksessfaktor for å dra i land langstrakte prosjekter: å ha trua. Både på prosjektet og at det lar seg gjøre.

Mindre prosjekter er også viktige

Det er ofte bare de store prosjektene folk flest hører om, men det rører seg så mangt av mindre aktører i Grenland. Som næringsutvikler jobber Øyvind med å synliggjøre disse aktørene. Han håndterer henvendelser og drar på bedriftsbesøk hos mindre og nye virksomheter. Så ofte som mulig drar han og ordføreren ut, noe bedriftene setter stor pris på. 

Vekst og utvikling i Grenland

Et tema som går igjen er hva vi kan gjøre for å tiltrekke nye virksomheter til regionen. Som næringsutvikler har heller ikke Øyvind noe fasitsvar. Men han påpeker synliggjøring av mulighetene som finnes, å være aktive, ta tak i det som kommer og benytte kontakter utover regionen.

For å fremme vekst og utvikling, mener Øyvind at vi må ønske nye typer virksomheter og et mangfoldig næringsliv velkommen. Videre sier han at det gjelder å være god på å utnytte knutepunktene våre og tillate seg å tenke stort.

Som en del av næringsutviklingen, påpeker han Høgskolen i Telemark som et essensielt ledd som må ivaretas og utvikles. De internasjonale studentene har lett for å bli glemt og Øyvind stresser det faktum at vi må legge bedre til rette for dem.

Virkemiddelapparatet  - ”De gode hjelperne”

Øyvind beskriver virkemiddelapparatet som et sted du kan komme for å snakke om dine planer og muligheter.

– Hos Vekst i Grenland kommer du til kompetansepersoner som kjenner mekanismene og hvilke kontaktpunkter man bør bruke for å komme dit du vil.

Igjen handler det om nettverksbygging. Virkemiddelapparatet fungerer litt som en relasjonsbygger. Øyvind påpeker at gode relasjoner innad i Virkemiddelapparatet også skaper en større grad av idéutveksling, kunnskap og nye muligheter som igjen kommer virksomhetene til gode. Avslutningsvis poengterer han at: - Vi skal være en hub for dem som trenger hjelp.

Som et siste oppsummerende spørsmål ba vi Øyvind svare på følgende:

Hvilke grep mener du at Grenland må ta for å skape flere arbeidsplasser?

Her nevner Øyvind tre punkter:

  1. Fokusere på, og være orientert om, at vi skal ha nye aktører og arbeidsplasser
  2. Være proaktive og næringsrettet
  3. Fokusere på mangfoldet, relasjonsbygging og nettverk

De gode hjelperne

I Telemark har vi et unikt samarbeid som jobber for vekst og utvikling i næringslivet, som kalles Virkemiddelapparatet. Samarbeidspartnerne er «De gode hjelperne», som bistår ved etablering og utvikling av virksomheter:

Etablererkontoret Telemark bidrar til en god oppstart ved å hjelpe deg med etableringen av egen bedrift gjennom kurs og individuelle veiledningsmøter.

Proventia bidrar til utvikling av forretningsideer med potensial for betydelig vekst – hjelper deg med å realisere idéen din i industri-inkubatoren.

Vekst i Grenland er de seks Grenlandskommunenes næringsavdeling og bidrar til nyskaping i næringslivet ved blant annet å tilby veiledning og gunstige lån.

Innovasjon Norge Telemark bidrar til nyskapning i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter, samt profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

NAV tilbyr bedrifter oversikt over tilgjengelig arbeidskraft og er en rekrutteringspartner.

Telemark Fylkeskommune bidrar gjennom planstrategier til en helhetlig og koordinert utviklingspolitikk for fylket, samt styrking av regionen som bosted, reisemål og næringsarena.

Telemark Utviklingsfond bistår prosjekter og tiltak som skaper og underbygger en langsiktig og positiv befolknings- og næringslivsutvikling i alle deler av Telemark fylke.

NHO Telemark har som hovedoppgave å drive lokalt opinionsskapende arbeid, påvirke lokale og regionale myndigheter og gi råd til sine medlemmer i nærområdet.

 

Annonse Virkemiddelapparatet 11. april 2015
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.